Zarządzanie dla mistrzów i brygadzistów

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Opis szkolenia

Zarządzanie ludźmi wymaga od szefa szeregu kompetencji. Część z nich dotyczy planowania i organizowania pracy swojej oraz innych ludzi. Jednak zdecydowana większość jest powiązana z umiejętnościami komunikacyjnymi. Szef może np. umieć dobrze wyznaczyć cel z drugiej strony odpowiednie przekazanie go, tak by pracownik dobrze go zrozumiał oraz czuł się zmotywowany wymaga już szeregu innych kompetencji.

W naszym szkoleniu koncentrujemy się na rozwijaniu najważniejszych kompetencji, które powinien posiadać każdy mistrz.

Szkolenie ma formę aktywnego warsztatu, gdzie nacisk jest położony na ćwiczenia praktyczne, angażujące każdego z uczestników.

Dla kogo?

Korzyści po szkoleniu

Nasze szkolenie pokazuje bardzo praktyczne podejście do zarządzania ludźmi. Każdy uczestnik pozna i przećwiczy narzędzia, min. w zakresie budowania autorytetu mistrza, stawiania celów i ich komunikowania, udzielania informacji zwrotnej, motywowania oraz prowadzenia rozmów oceniających. Ćwiczymy na konkretnych przykładach, każde ćwiczenie jest dokładnie omówione.

Chcemy, aby po tym szkoleniu każdy z uczestników potrafił w swojej praktyce zawodowej zastosować zdobytą wiedzę i doświadczenia.

Program szkolenia

1.Główne kompetencje brygadzisty

 • Jaki jest zakres funkcji brygadzisty w firmie,
 • Zakres kompetencji jakie powinien posiadać mistrz – co oraz w jakim stopniu,
 • Praktyczne wskazówki dla mistrzów – jak rozwijać swoje kompetencje.

Ćwiczenie – po wprowadzeniu w temat – omówienie funkcji mistrza w firmie, uczestnicy podzieleni na grupy zastanawiają się nad zakresem kompetencji profesjonalnego mistrza – tworzymy model docelowy.

Ćwiczenie indywidualne – każdy dokonuje swojej samooceny w poszczególnych kompetencjach, czyli tworzy swój plan do rozwoju. To ćwiczenie ma pomóc myśleć w kierunku oceny kompetencji.

2.Narzędzia komunikacyjne potrzebne kierownikom i mistrzom

 • Najważniejsze narzędzia komunikacyjne kierowników: zadawanie pytań, parafraza, nazywanie swoich intencji, obrona własnego zdania – zdarta płyta,
 • Ćwiczenia praktyczne z w/w narzędziami.

Ćwiczenia – uczestnicy w serii ćwiczeń (min. praca w grupach, mini-scenki, arkusze zadań) poznają najważniejsze narzędzia komunikacyjne, którymi każdy mistrz powinien się doskonale posługiwać. Ten moduł jest istotny na początku szkolenia, ponieważ w dalszej jego części te narzędzia będą dalej wykorzystywane i pogłębiane.

3.Stawianie celów

 • Wyznaczanie celów jako podstawowa kompetencja każdego kierownika,
 • Jak prawidłowo postawić cel – zasada SMART.

Ćwiczenie – cele są szalenie istotne dla prawidłowego funkcjonowania firmy, jednak nie każdy kierownik je prawidłowo ustala. Ćwiczenie polega na analizie kilku postawionych celów i znalezieniu w nich błędów.  Następnie uczestnicy sami stawiają cele i sprawdzają ich poprawność.

4.Komunikowanie celów

 • Jak przeprowadzić rozmowę komunikującą cel, by zwiększyć prawdopodobieństwo jego właściwego wykonania,
 • Pułapki komunikacyjne w czasie takich rozmów,
 • Ćwiczenie komunikowania celów w mini-scenkach.

Ćwiczenie – nawet prawidłowo zakomunikowany cel nie gwarantuje kierownikowi, że pracownik go dobrze zrozumie, a potem zrealizuje. W samej rozmowie komunikującej cel można popełnić kilka błędów. Ćwiczenie polega na przygotowaniu mini scenki mistrz-pracownik, gdzie jest komunikowany cel. Uczestnicy pracują w mniejszych grupach potem prezentują na forum. Następuje wspólna analiza scenek i wyodrębnienie plusów i minusów w każdej z nich.

5.Monitorowanie działań pracownika – udzielanie informacji zwrotnej

 • Jakie są podstawowe zasady udzielania informacji zwrotnej,
 • Udzielanie pochwały,
 • Korygowanie działań – jak to przeprowadzić skutecznie.

 Ćwiczenie – uczestnicy na kilku przykładach oraz własnym doświadczeniu formułują zasady konstruktywnej informacji zwrotnej. W mniejszych grupach uczestnicy tworzą informację zwrotną do dwóch przykładów – pochwały oraz korekty źle wykonanego zadania. Opanowanie tej umiejętności jest bardzo przydatne do wpływania na zachowania pracowników.

6.Motywowanie

 • Kiedy byłem zmotywowany – odwołanie się do własnych doświadczeń,
 • „Skrzynka z narzędziami motywowania” – jakich konkretnie sposobów motywowania może użyć mistrz.

Ćwiczenia – uczestnicy zaczynają od refleksji nad własnym doświadczeniem – kiedy byłem zmotywowany? Kolejnym ćwiczeniem jest tworzenie pomysłów na zmotywowanie pracowników opierając się na doświadczeniu oraz poznanej wiedzy. Wybrane pomysły zostają skonkretyzowane i włączone do „skrzynki z narzędziami motywowania”.

7.Prowadzenie rozmów oceniających (blok podwójny)

 • Co oceniamy – lista kompetencji pracowników podlegająca naszej ocenie,
 • Błędy w procesie oceny – jak ich unikać,
 • Narzędzia oceny – co możemy wykorzystać w praktyce,
 • Przygotowanie się do rozmowy oceniającej,
 • Scenariusz rozmowy oceniającej – krok po kroku,
 • Ćwiczenie rozmów oceniających na zadanych przykładach.

Ćwiczenie – uczestnicy poznają listę kompetencji które będą oceniać oraz narzędzia potrzebne w ich ocenie. Ważnym zagadnieniem jest poznanie błędów, jakie można popełnić w procesie oceny oraz sposobów ich unikania. Potem uczestnicy przygotowują się do prowadzenia rozmowy oceniającej wykorzystując otrzymaną procedurę. W mniejszych grupach uczestnicy ćwiczą przeprowadzenie rozmowy oceniającej i potem dostają informację zwrotną co poszło dobrze, a co należy poprawić.

8.Zakończenie szkolenia

 • Wnioski indywidualne,
 • Ewaluacja,
 • Podsumowanie
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.