TWI Training Within Industry- Przygotowanie pracownika do właściwego wykonywania pracy

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Szkolenie to przygotuje Cię do nie łatwego zadania jakim jest przeszkolenie pracownika do zgodnej z standardami i wykonywanej w odpowiednim tempie pracy. Poznasz najbardziej skuteczną metodę do szkolenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych. TWI to metoda która została stworzona w USA a następnie rozwinięta i rozpowszechniona w Japonii. Skąd, głównie przez sukces Toyoty, trafiła do Europy. TWI przyczynia się do zwiększenia produktywności, poprawy jakości a także do poprawy relacji międzyludzkich.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Wiedza jak skutecznie szkolić pracownika w miejscu pracy​
 • Niezbędne narzędzia do przygotowania skutecznych szkoleń stanowiskowych​
 • Będziesz wiedział jak: instruować pracowników, doskonalić metody pracy, zarządzać relacjami​
 • Będziesz wiedział jak przygotować program TWI w Twojej firmie​

Dla kogo

 • Osób które zarządzają pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi
 • Trenerów wewnętrznych
 • Mistrzów i brygadzistów produkcji
 • Każdego lidera który chce skutecznie wprowadzić pracownika w nowe zadania

Program szkolenia

 1. Wstęp do TWI – pojęcie standardu, zmiana kultury pracy. Omówienie wagi standardu jako fundamentu zmiany.
 2. Historia TWI– krótka informacja o początkach metody, celach i korzyściach, związek z Systemem Produkcyjnym Toyoty.
 3. Misja TWI– przedstawienie idei i misji TWI
 4. Filar I – Relacje z Pracownikami
  • Kierowanie zespołem- postawy i wskazówki.
  • Rozwiązywanie problemów- najczęściej spotykane problemy, postawa wobec pracownika, rozwiązywanie i przewidywanie problemów.
  • Osiąganie celów- definiowanie i rozliczanie.
 5. Filar II – Instruowanie Pracowników
  • Przygotowanie pracownika do szkolenia- stworzenie swobodnej atmosfery, zainteresowanie pracownika pracą, której będzie się uczył, ustawienie w odpowiedniej pozycji.
  • Prezentacja wykonania pracy- omówienie i pokazanie pracownikowi każdego kroku wykonywanej operacji, od ogółu do szczegółu powtarzając 3 razy, za każdym kolejnym razem przedstawianie większej liczby szczegółów w celu dawkowania wiedzy.
  • Wykonanie pracy przez pracownika- powtórzenie operacji przez pracownika (4 razy), za każdym razem coraz dokładniej opisując co wykonuje.
  • Monitorowanie postępów- zachęcanie pracownika do zadawania pytań, sprawdzanie postępów i powolne pozostawianie samemu sobie z wyraźnym zapewnieniem pomocy w razie problemów, w końcowej fazie kończenie nadzoru.
 6. Filar III – Doskonalenie Metod Pracy
  • Podział pracy na elementy- podział pracy na poszczególne elementy składowe.
  • Analiza- przeanalizowanie wszystkich obecnie wykonywanych elementów (metoda, sekwencja, ergonomia itp…).
  • Doskonalenie – wypracowanie nowej metody i jej sprawdzenie.
  • Wdrożenie- wdrożenie i utrzymanie nowej metody.
 7. Wdrażanie TWI – praktyczne wskazówki, potencjalne problemy.
Przewiń do góry