TWI Training Within Industry- Przygotowanie pracownika do właściwego wykonywania pracy

zegar_czarny-01.png

Szkolenie warsztatowe dwudniowe

Szkolenie to przygotuje Cię do nie łatwego zadania jakim jest przeszkolenie pracownika do zgodnej z standardami i wykonywanej w odpowiednim tempie pracy. Poznasz najbardziej skuteczną metodę do szkolenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych. TWI to metoda która została stworzona w USA a następnie rozwinięta i rozpowszechniona w Japonii. Skąd, głównie przez sukces Toyoty, trafiła do Europy. TWI przyczynia się do zwiększenia produktywności, poprawy jakości a także do poprawy relacji międzyludzkich.

Korzyści po szkoleniu:

 • Wiedza jak skutecznie szkolić pracownika w miejscu pracy
 • Niezbędne narzędzia do przygotowania skutecznych szkoleń stanowiskowych
 • Będziesz wiedział jak: instruować pracowników, doskonalić metody pracy, zarządzać relacjami
 • Będziesz wiedział jak przygotować program TWI w Twojej firmie

Dla kogo:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób które zarządzają pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi, dla trenerów wewnętrznych, dla mistrzów i brygadzistów produkcji, oraz dla każdego lidera który chce skutecznie wprowadzić pracownika w nowe zadania.

Program szkolenia:

 • Wstęp do TWI – pojęcie standardu, zmiana kultury pracy. Omówienie wagi standardu jako fundamentu zmiany.
 • Historia TWI- krótka informacja o początkach metody, celach i korzyściach, związek z Systemem Produkcyjnym Toyoty.
 • Misja TWI- przedstawienie idei i misji TWI
 • Filar I – Relacje z Pracownikami
  • Kierowanie zespołem- postawy i wskazówki.
  • Rozwiązywanie problemów- najczęściej spotykane problemy, postawa wobec pracownika, rozwiązywanie i przewidywanie problemów.
  • Osiąganie celów- definiowanie i rozliczanie.
 • Filar II – Instruowanie Pracowników
  • Przygotowanie pracownika do szkolenia- stworzenie swobodnej atmosfery, zainteresowanie pracownika pracą, której będzie się uczył, ustawienie w odpowiedniej pozycji.
  • Prezentacja wykonania pracy- omówienie i pokazanie pracownikowi każdego kroku wykonywanej operacji, od ogółu do szczegółu powtarzając 3 razy, za każdym kolejnym razem przedstawianie większej liczby szczegółów w celu dawkowania wiedzy.
  • Wykonanie pracy przez pracownika- powtórzenie operacji przez pracownika (4 razy), za każdym razem coraz dokładniej opisując co wykonuje.
  • Monitorowanie postępów- zachęcanie pracownika do zadawania pytań, sprawdzanie postępów i powolne pozostawianie samemu sobie z wyraźnym zapewnieniem pomocy w razie problemów, w końcowej fazie kończenie nadzoru.
 • Filar III – Doskonalenie Metod Pracy
  • Podział pracy na elementy- podział pracy na poszczególne elementy składowe.
  • Analiza- przeanalizowanie wszystkich obecnie wykonywanych elementów (metoda, sekwencja, ergonomia itp…).
  • Doskonalenie – wypracowanie nowej metody i jej sprawdzenie.
  • Wdrożenie- wdrożenie i utrzymanie nowej metody.
 • Wdrażanie TWI – praktyczne wskazówki, potencjalne problemy.
Przewiń do góry