Teoria Ograniczeń – Zarządzanie metodą: Werbel-Bufor-Lina

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Te 2-dniowe warsztaty przeznaczone są dla osób  zainteresowanych poznaniem rozwiązań Teorii Ograniczeń (TOC) w obszarze zarządzania produkcją – znanych jako Drum-Buffer-Rope (DBR), oraz zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań TOC w swojej strategii w celu uzyskania większej konkurencyjności.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków TOC. Uczestnicy kursu za pomocą komputerowych symulacji, ćwiczeń oraz dyskusji poznają dogłębnie zasady Zarządzanie Metodą Werbel-Bufor-Lina.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Uczestnik posiądą praktyczną wiedzę związaną z podstawowymi zasadami TOC, umożliwiającą zastosowanie tych zasad w swoich organizacjach
 • Zrozumieją kluczowe problemy rozwiązywane przez TOC oraz będą w stanie porównać je z problemami w swoich organizacjach
 • Poznają rozwiązanie TOC dla dystrybucji (ang. TOC Solution for Distribution - Replenishment) oraz zrozumieją w jaki sposób TOC DBR współpracuje z tym rozwiązaniem i w jaki sposób wspólnie adresują problemy zarządzania środowiskiem Make-To-Order, Make-To-Stock oraz Purchase-To-Stock

Dla kogo

 • Kadra zarządzająca
 • Menadżerowie
 • Liderzy

Program szkolenia

 1. Podstawowe reguły TOC
 2. Wyjaśnia pojęcia: zależności, zmienności i ograniczeń w procesie
 3. Pięć kroków skupienia (ang. Five Focusing Steps)
 4. Rozróżnienie pomiędzy: zdolnościami produkcyjnymi, zabezpieczającymi, nadmiarowymi (ang. production, protective, excess capacity)
 5. Typy przepływu produkcji: V, A, T, I
 6. Zastosowanie TOC DBR do zarządzania przepływem produkcji
 7. Typy buforów oraz sposoby zarządzania buforami
 8. Sposoby zarządzania w środowisku Make-To-Order, Make-To-Stock
 9. Zintegrowane metody planowania i zarządzania
 10. Konieczność skupienia się organizacji na szerszej, globalnej perspektywie, a nie ograniczaniu się jedynie do lokalnych zasobów/zadań.
Przewiń do góry