Teoria Ograniczeń – Zarządzanie metodą: Werbel-Bufor-Lina

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Opis szkolenia

Te 2-dniowe warsztaty przeznaczone są dla osób  zainteresowanych poznaniem rozwiązań Teorii Ograniczeń (TOC) w obszarze zarządzania produkcją – znanych jako Drum-Buffer-Rope (DBR), oraz zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań TOC w swojej strategii w celu uzyskania większej konkurencyjności.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków TOC. Uczestnicy kursu za pomocą komputerowych symulacji, ćwiczeń oraz dyskusji poznają dogłębnie zasady Zarządzanie Metodą Werbel-Bufor-Lina.

Dla kogo?

 • Kadra zarządzająca
 • Menadżerowie
 • Liderzy

Korzyści po szkoleniu

 • Uczestnik posiądą praktyczną wiedzę związaną z podstawowymi zasadami TOC, umożliwiającą zastosowanie tych zasad w swoich organizacjach
 • Zrozumieją kluczowe problemy rozwiązywane przez TOC oraz będą w stanie porównać je z problemami w swoich organizacjach
 • Poznają rozwiązanie TOC dla dystrybucji (ang. TOC Solution for Distribution - Replenishment) oraz zrozumieją w jaki sposób TOC DBR współpracuje z tym rozwiązaniem i w jaki sposób wspólnie adresują problemy zarządzania środowiskiem Make-To-Order, Make-To-Stock oraz Purchase-To-Stock

Program szkolenia

 1. Podstawowe reguły TOC
 2. Wyjaśnia pojęcia: zależności, zmienności i ograniczeń w procesie
 3. Pięć kroków skupienia (ang. Five Focusing Steps)
 4. Rozróżnienie pomiędzy: zdolnościami produkcyjnymi, zabezpieczającymi, nadmiarowymi (ang. production, protective, excess capacity)
 5. Typy przepływu produkcji: V, A, T, I
 6. Zastosowanie TOC DBR do zarządzania przepływem produkcji
 7. Typy buforów oraz sposoby zarządzania buforami
 8. Sposoby zarządzania w środowisku Make-To-Order, Make-To-Stock
 9. Zintegrowane metody planowania i zarządzania
 10. Konieczność skupienia się organizacji na szerszej, globalnej perspektywie, a nie ograniczaniu się jedynie do lokalnych zasobów/zadań.
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.