Zarządzanie
Bożena Paliczka

Lider w czasie kryzysu

Zasadniczą rolę w czasie kryzysu odgrywają umiejętności menedżerskie.
W chwili obecnej większość firm nie jest w stanie uchronić się przed kryzysem, a czas ten jest sprawdzianem wiedzy, doświadczenia i praktycznych umiejętności i to zarówno w zakresie opracowywania i wdrażania planów antykryzysowych, jak również prawdziwego przywództwa.

Czytaj więcej...