Kaizen
Justyna Mazurkiewicz

Praktyki Kaizen w Polsce

Wiele firm działających w Polsce zaczęło stosować metodę Kaizen ułatwiającą im osiągnięcie sukcesu. Producenci samochodów w Polsce, byli pierwszymi, którzy podejmowali wdrażanie filozofii Kaizen jest to między innymi Toyota. Za branżą motoryzacyjna szybko podążały inne branże tj.: AGD, spożywcza, medyczna. W artykule zostaną przedstawione przykładowe praktyki Kaizen w wybranych firmach z różnych branż.

Czytaj więcej...
Kaizen
Justyna Mazurkiewicz

Kaizen – japoński system zarządzania jakością

Kaizen jest to sposób myślenia i zarządzania – „kai” rozumie się jako zmianę, a słowo „zen” jako dobry, co oznacza proces doskonalenia, który nie ma końca. Założenia tej filozofii pracy przedstawił Masaki Imai w opublikowanej 1986 roku książce Kaizen – The Kay to Japanese Competitive Success. Pojęcie jest to tłumaczone jako stopniowe i uporządkowane oraz ciągłe ulepszanie, podnoszenie wartości, postęp, poprawa, udoskonalenie. Są to ciągłe udoskonalenia w życiu osobistym, społecznym oraz w pracy.

Czytaj więcej...