Lean w produkcji i usługach

ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej!

Przeprowadzamy szkolenia z doskonalenia i wsparcia produkcji, które opierają się na narzędziach Lean Manufacturingu, czyli systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Szkolenia z Lean Manufacturingu dostosowywane są do aktualnych potrzeb firmy i obejmują kilka kluczowych obszarów.

Podstawą są narzędzia Lean 5S, które pozwalają na zwiększenie wydajności stanowisk pracy, poprzez ich odpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie w wysokiej jakości sprzęt. To jedno z podstawowych narzędzi szczupłego zarządzania, które pozwala na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa już na poziomie pracowników najniższego szczebla. Ponadto wdrożenie systemu 5S na produkcji poprawia kulturę wewnętrzną firmy.

Uzupełnieniem metody 5S są szkolenia Lean Kaizen pokazujące efektywne systemy zarządzania przedsiębiorstwem poprzez budowanie zaufania i zaangażowania wśród pracowników.

Kolejnym usprawnieniem jest wdrożenie metody mapowania strumienia wartości, czyli Value Stream Mapping (VSM). Celem mapy wartości jest weryfikacja przepływu informacji podczas produkcji oraz dostarczania klientowi produktu. Szkolenia z mapowania strumienia wartości wpływają na przyśpieszenie oraz usprawnienie tych procesów, co jednocześnie zapobiega marnotrawstwu.

Kolejnym narzędziem Lean Management, który często wdrażany jest w firmach produkcyjnych, to Total Productive Maintenance (TPM), które można przetłumaczyć na globalne utrzymanie ruchu. Polega to głównie na utrzymaniu maszyn w najwyższej sprawności produkcyjnej oraz na zapewnieniu wszystkim pracownikom dostępu do niezbędnych narzędzi pracy, co wiąże się z systemem 5S.

W szczupłej produkcji wykorzystuje się też metodę poka-yoke mającą na celu zapobieganie pomyłkom. Jej głównym założeniem jest to, że za błędy nie są odpowiedzialni ludzie, lecz procesy. Należy je więc tak usprawnić, aby każdy błąd był od razu widoczny.

Jednym z ostatnich narzędzi, jakie warto wdrożyć w przedsiębiorstwie, jest teoria ograniczeń w planowaniu produkcji (TOC). Zarządzanie ograniczeniami polega na odpowiednim kierowaniu tzw. „wąskimi gardłami”, dzięki czemu możliwe jest osiąganie długotrwałych zysków. W tym celu stosuje się trzyelementowy system programowania produkcji werbel-bufor-lina (drum-buffer-rope).

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, szkolenia Lean Manufacturingu oferują jeszcze wiele innych sposobów na optymalizację działalności wewnątrz firmy, m.in. Training Within Industry, SMED oraz Lean Office.