Lean w produkcji i usługach

ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej!

Generacja Z

Szkolenie przedstawia metodykę zarządzania i pracy z tzw. pokoleniem Z - osobami urodzonymi po 1990 roku. Przedstawione zostaną psychologiczne różnice pokoleniowe m.in. podejścia do zarządzania sobą i ustalania celów. Około 40% czasu szkolenia to dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat proponowanych rozwiązań, 60% to część praktycznych warsztatów na wybranych przykładach.

Sterowanie procesami produkcyjnymi- prognozowanie, planowanie, harmonogramowanie

Sterowanie procesami produkcyjnym w obecnym świecie może wydawać się niezwykle złożonym i trudnym zadaniem do realizacji. Jednak przy znajomości podstawowych zjawisk, kilku prostych narzędzi, możemy poradzić sobie z sterowaniem i zarządzaniem procesami

Kaizen

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia. Aby go realizować potrzebni są zaangażowani pracownicy, którzy nieustannie będą podnosić jakość procesu, produktów i usług. Celem jest eliminacja strat i poprawa skuteczności działania, tak aby doprowadzić do większych zysków organizacji utrzymując wysoki poziom zaangażowania pracowników

Zarządzanie czasem w duchu Kaizen

Czas to wspaniały, ale ograniczony i nieodnawialny zasób. Może być zarówno naszym przyjacielem, jak i wrogiem. Nie możemy go zmagazynować, zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć, spowolnić, kupić, sprzedać, wyprodukować, rozmnożyć, pożyczyć… Co zatem możemy zrobić, żeby go nie zmarnować? Jak identyfikować i unikać złodziei czasu? Kiedy czas jest dla nas sprzymierzeńcem, a kiedy wrogiem?

Kreatywny Leanowiec

Lean management jest często postrzegany jako koncepcja zarządzania organizacją, która pozwala (za pomocą zestawu zasad i instrumentów) na „walkę” z marnotrawstwem poprzez uporządkowanie i zestandaryzowanie procesów, struktur czy też zasobów. Standaryzacja zaś jest łączona z usztywnieniem, brakiem elastyczność – gdzie tu zatem miejsce na kreatywność, innowacyjność, nieszablonowe podejście?

Design of Experiment (DOE) – wprowadzenie do planowanych eksperymentów

Tradycyjne, szeroko stosowane podejście do eksperymentowania wymaga zmiany jednego czynnika w czasie, przez co proces eksperymentowania jest nieefektywny, niepraktyczny, prowadzi do sub-optymalizacji systemu i nie jest w stanie opisać skomplikowanych relacji między parametrami procesu (interakcji). Alternatywą do tradycyjnego podejścia są planowane eksperymenty

Przeprowadzamy szkolenia z doskonalenia i wsparcia produkcji, które opierają się na narzędziach Lean Manufacturingu, czyli systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Szkolenia z Lean Manufacturingu dostosowywane są do aktualnych potrzeb firmy i obejmują kilka kluczowych obszarów.

Podstawą są narzędzia Lean 5S, które pozwalają na zwiększenie wydajności stanowisk pracy, poprzez ich odpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie w wysokiej jakości sprzęt. To jedno z podstawowych narzędzi szczupłego zarządzania, które pozwala na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa już na poziomie pracowników najniższego szczebla. Ponadto wdrożenie systemu 5S na produkcji poprawia kulturę wewnętrzną firmy.

Uzupełnieniem metody 5S są szkolenia Lean Kaizen pokazujące efektywne systemy zarządzania przedsiębiorstwem poprzez budowanie zaufania i zaangażowania wśród pracowników.

Kolejnym usprawnieniem jest wdrożenie metody mapowania strumienia wartości, czyli Value Stream Mapping (VSM). Celem mapy wartości jest weryfikacja przepływu informacji podczas produkcji oraz dostarczania klientowi produktu. Szkolenia z mapowania strumienia wartości wpływają na przyśpieszenie oraz usprawnienie tych procesów, co jednocześnie zapobiega marnotrawstwu.

Kolejnym narzędziem Lean Management, który często wdrażany jest w firmach produkcyjnych, to Total Productive Maintenance (TPM), które można przetłumaczyć na globalne utrzymanie ruchu. Polega to głównie na utrzymaniu maszyn w najwyższej sprawności produkcyjnej oraz na zapewnieniu wszystkim pracownikom dostępu do niezbędnych narzędzi pracy, co wiąże się z systemem 5S.

W szczupłej produkcji wykorzystuje się też metodę poka-yoke mającą na celu zapobieganie pomyłkom. Jej głównym założeniem jest to, że za błędy nie są odpowiedzialni ludzie, lecz procesy. Należy je więc tak usprawnić, aby każdy błąd był od razu widoczny.

Jednym z ostatnich narzędzi, jakie warto wdrożyć w przedsiębiorstwie, jest teoria ograniczeń w planowaniu produkcji (TOC). Zarządzanie ograniczeniami polega na odpowiednim kierowaniu tzw. „wąskimi gardłami”, dzięki czemu możliwe jest osiąganie długotrwałych zysków. W tym celu stosuje się trzyelementowy system programowania produkcji werbel-bufor-lina (drum-buffer-rope).

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, szkolenia Lean Manufacturingu oferują jeszcze wiele innych sposobów na optymalizację działalności wewnątrz firmy, m.in. Training Within Industry, SMED oraz Lean Office.

Przewiń do góry

Pssst...

Mamy dla Ciebie darmowe szkolenie otwarte “Lean w pigułce”