Sterowanie procesami produkcyjnymi- prognozowanie, planowanie, harmonogramowanie

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Opis szkolenia

Sterowanie procesami produkcyjnym w obecnym świecie może wydawać się niezwykle złożonym i trudnym zadaniem do realizacji. Jednak przy znajomości podstawowych zjawisk zachodzących w przepływie procesu, oraz znajomości kilku prostych narzędzi, możemy poradzić sobie z sterowaniem i zarządzaniem procesami. To szkolenie właśnie zapewni uporządkowany zbiór zasad i narzędzi który pozwoli na ogarnięcie wydawało by się skomplikowanego świata planowania, harmonogramowania i zarządzania procesami. 

Szkolenie charakteryzuje się wysoką dynamiką oraz interaktywnością. Metody, których używamy, to m.in. studium przypadku, dyskusje, symulacje i prezentacje.

Kluczowym elementem programu jest treść merytoryczna, poparta przykładami a następnie rozwiązywanymi wspólnie ćwiczeniami. W ten sposób uczestnicy zostają zaangażowani w proces analizy zagadnień biznesowych oraz dyskusję mającą na celu szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz wzmocnienie umiejętności podejmowania decyzji.

Dla kogo?

Korzyści po szkoleniu

Program szkolenia

 1. Zarządzanie popytem i prognozowanie. Pierwsze kroki w budowaniu systemu wspierającego podejmowanie decyzji, w zakresie równoważenia popytu z podażą.
  • Rodzaje popytu – popyt stacjonarny, sezonowy, podlegający trendom
  • Anomalie popytu i ich przyczyny
  • Tworzenie prognoz sprzedaży
  • Jakość procesu prognozowania
  • Mierzenie sprawdzalności prognoz
  • Prognozowanie z pomocą modelu naiwnego, średniej arytmetycznej, wygładzania wykładniczego
  • Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
 2. Główny harmonogram produkcji – MPS. Zadania MPS w zależności od profilu produkcji. Finalny harmonogram montażu – FAS.
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
  • Główne cele MPS
  • Dezagregacja planu sprzedaży
 3. Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
  • Rola struktur materiałowych dla prawidłowego funkcjonowania MRP
  • Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
  • Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
  • Zarządzanie wielkością partii.
 4. Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
  • Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
  • Marszruty, scenariusze realizacji.
  • Planowanie CRP w różnych horyzontach czasowych
 5. Harmonogramowanie i realizacja, planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych
  • Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS.
  • Przykładowe algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
  • Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych.
  • Monitorowanie zaawansowania produkcji (karty pracy).
  • Rola i możliwości systemów klasy ERP w sterowaniu zleceniami
 6. Zarządzanie zapasami jako wsparcie dla skutecznego planowania, zapewnienie ciągłości produkcji i właściwego poziomu obsługi klienta
  • Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
  • Zapasy w procesie produkcyjnym.
  • Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału a budowanie zapasów
  • Klasyfikacja ABC stanów magazynowych.
  • Zapas bezpieczeństwa – SS i zapas czasu
  • Koszty stałe i zmienne budowania, utrzymywania i braku zapasów
  • Systemy odnawiania zapasów
 7. Najważniejsze typy produkcji – podział ze względu na czas realizacji zamówień i umiejscowienie w procesie głównych zapasów
  • Istota punktu rozdzielającego
  • Produkcja na magazyn (MTS)
  • Produkcja na zamówienie (MTO)
  • Montaż na zamówienie (ATO)
  • Konstrukcja na zamówienie (ETO)
 8. Charakterystyka podstawowych systemów sterowania produkcją
  • Funkcje sterowania produkcją
  • Sterowanie wg cyklu i taktu produkcyjnego
  • Systemy typu push i pull
  • Systemy MRP, MRPII, ERP, JIT, OPT
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.