SMED – szybkie przezbrojenie i redukcja czasów przygotowawczo zakończeniowych

zegar_czarny-01.png

Szkolenie warsztatowe dwudniowe

Jedną z najważniejszych spraw w kwestii eliminacji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym jest ukształtowanie myślenia pracowników tak, aby, zauważali straty, a co za tym idzie, zmiana postaw pracowników i rozpoczęcie procesu poprawy wydajności. Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny. Jest przeprowadzone na hali produkcyjnej klienta. Jego celem jest poprawienie procesu przezbrojenia i redukcja czasów przygotowawczo zakończeniowych. Uczestnicy szkolenia będą stosować poznaną podczas szkolenia wiedzę w swoje miejscu pracy, a działania te będą prowadzone przy wsparciu praktyka. Takie podejście ogranicza opór i niechęć do zmian, przyśpieszy osiągnięcie założonego rezultatu i pozwoli wyjaśnić wszelkie niejasności.

Korzyści po szkoleniu:

 • Po warsztacie uczestnicy będą umieli samodzielnie przeprowadzić analizę SMED, redukując czas przezbrojenia.

Dla kogo:

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni przezbrajający urządzenia
 • Liderzy i menagerowie obszarów produkcyjnych
 • Specjaliści doskonalenia procesów produkcyjnych

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do SMED
  • Wartość dodana a strata – po co pracować nad przyśpieszeniem przezbrojeń?
  • Co to jest przezbrojenie – kiedy się zaczyna i kiedy kończy?
  • Filozofia i kroki działań SMED
 • Warsztat SMED na hali produkcyjne w wyznaczonym obszarze
  • Rejestracja przezbrojenia i zbieranie informacje
  • Analiza przezbrojenia i uporządkowanie danych
  • Podział czynności na zewnętrze, wewnętrzne i zbędne
  • Kreowanie rozwiązań
  • Tworzenie planu działania
  • Tworzenie standaryzacji przezbrojenia
 • Posumowanie działań i osiągniętych wyników. Zakończenie szkolenia
Przewiń do góry