SMED – szybkie przezbrojenie i redukcja czasów przygotowawczo zakończeniowych​

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Jedną z najważniejszych spraw w kwestii eliminacji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym jest ukształtowanie myślenia pracowników tak, aby, zauważali straty, a co za tym idzie, zmiana postaw pracowników i rozpoczęcie procesu poprawy wydajności.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny. Jest przeprowadzone na hali produkcyjnej klienta. Jego celem jest poprawienie procesu przezbrojenia i redukcja czasów przygotowawczo-zakończeniowych.

Uczestnicy szkolenia będą stosować poznaną podczas szkolenia wiedzę w swoje miejscu pracy, a działania te będą prowadzone przy wsparciu praktyka. Takie podejście ogranicza opór i niechęć do zmian, przyśpieszy osiągnięcie założonego rezultatu i pozwoli wyjaśnić wszelkie niejasności.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Po warsztacie uczestnicy będą umieli samodzielnie przeprowadzić analizę SMED
 • Redukując czas przezbrojenia

Dla kogo

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni przezbrajający urządzenia
 • Liderzy i managerowie obszarów produkcyjnych
 • Specjaliści doskonalenia procesów produkcyjnych

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do SMED
  • Wartość dodana a strata – po co pracować nad przyśpieszeniem przezbrojeń?
  • Co to jest przezbrojenie – kiedy się zaczyna i kiedy kończy?
  • Filozofia i kroki działań SMED
 2. Warsztat SMED na hali produkcyjne w wyznaczonym obszarze
  • Rejestracja przezbrojenia i zbieranie informacje
  • Analiza przezbrojenia i uporządkowanie danych
  • Podział czynności na zewnętrze, wewnętrzne i zbędne
  • Kreowanie rozwiązań
  • Tworzenie planu działania
  • Tworzenie standaryzacji przezbrojenia
 3. Posumowanie działań i osiągniętych wyników. Zakończenie szkolenia
Przewiń do góry