Rozwiązywanie problemów w firmach produkcyjnych

zegar_czarny-01.png

Szkolenie warsztatowe dwudniowe

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami stosowanymi do rozwiązywania problemów. Forma warsztatowa szkolenia pozwoli uczestnikom na przećwiczenie prezentowanego materiału.​

Cele szkolenia:

 • Poznanie usystematyzowanego sposobu identyfikacji i opisu problemów.
 • Poznanie przydatnych narzędzi do analizy przyczyn i rozwiązywania problemów.
 • Nauczenie się przydatnych metod kreatywnego myślenia.
 • Poznanie narzędzi do priorytetyzacji problemów oraz oceny możliwych rozwiązań.
 • Zdobycie wiedzy o skutecznym przygotowaniu i wdrażaniu w życie wypracowanych rozwiązań.

Korzyści po szkoleniu:

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 • Metodycznie rozwiązywać problemy,
 • Zidentyfikować i opisać problem oraz dokonać jego analizy
 • Kreatywnie opracować pakiet potencjalnych rozwiązań problemu i dokonać wyboru rozwiązania optymalnego na podstawie oceny
 • Skutecznie zastosować w praktyce poznane narzędzia

Dla kogo:

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni przezbrajający urządzenia
 • Liderzy i menagerowie obszarów produkcyjnych
 • Specjaliści doskonalenia procesów produkcyjnych

Program szkolenia:

 • Praca w zespole
  • znaczenie zespołu przy rozwiązywaniu problemów
  • znaczenie lidera/moderatora w rozwiązywaniu problemów
  • budowanie zespołu
  • zasady pracy w zespołów
 • Kreatywne narzędzia do rozwiązywania problemów
  • bariery i ograniczenia przy znajdowaniu rozwiązań
  • zasady kreatywności
  • ćwiczenia z użyciem kreatywnych metod rozwiązywania problemów:
   • Kapelusze E. de Bono
   • Piramida skojarzeń
   • Kości i karty opowieści
   • Słowo lateralne
 • Standardowe narzędzia do rozwiązywania problemów
  • metodologia rozwiązywania problemów
  • PDCA – cykl Deminga jako podstawa racjonalnego działania
  • Ćwiczenia z użyciem narzędzi rozwiązywania problemów:
   • Burza mózgów
   • Philpis 623
   • Diagram Ishikawy
   • Diagram Pareto
   • Histogram
   • 5 Why
   • 5W2H
 • Metody rozwiązywania problemów
  • Raport A3
  • Raport 8D
 • Wdrażanie rozwiązań i koordynacja działań
  • zmiana nawyków
  • demografia zmiany
  • zarządzanie zmianą
Przewiń do góry