Rozwiązywanie problemów w firmach produkcyjnych

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami stosowanymi do rozwiązywania problemów. 

Forma warsztatowa szkolenia pozwoli uczestnikom na przećwiczenie prezentowanego materiału, poznanie usystematyzowanego sposobu identyfikacji i opisu problemów, przydatnych narzędzi do analizy przyczyn i rozwiązywania problemów, nauczenie się przydatnych metod kreatywnego myślenia, poznania narzędzi do priorytetyzacji problemów oraz oceny możliwych rozwiązań a przede wszystkim jak skutecznie przygotować i wdrażać wypracowane rozwiązania

Dla kogo?

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni przezbrajający urządzenia​
 • Liderzy i managerowie obszarów produkcyjnych​
 • Specjaliści doskonalenia procesów produkcyjnych​

Korzyści po szkoleniu

 • Metodycznie rozwiązywać problemy,​
 • Zidentyfikować i opisać problem oraz dokonać jego analizy​
 • Kreatywnie opracować pakiet potencjalnych rozwiązań problemu i dokonać wyboru rozwiązania optymalnego na podstawie oceny​
 • Skutecznie zastosować w praktyce poznane narzędzia​

Program szkolenia

 1. Praca w zespole
  • znaczenie zespołu przy rozwiązywaniu problemów
  • znaczenie lidera/moderatora w rozwiązywaniu problemów
  • budowanie zespołu
  • zasady pracy w zespołów
 2. Kreatywne narzędzia do rozwiązywania problemów
  • bariery i ograniczenia przy znajdowaniu rozwiązań
  • zasady kreatywności
  • ćwiczenia z użyciem kreatywnych metod rozwiązywania problemów:
   • Kapelusze E. de Bono
   • Piramida skojarzeń
   • Kości i karty opowieści
   • Słowo lateralne
 3. Standardowe narzędzia do rozwiązywania problemów
  • metodologia rozwiązywania problemów
  • PDCA – cykl Deminga jako podstawa racjonalnego działania
  • Ćwiczenia z użyciem narzędzi rozwiązywania problemów:
   • Burza mózgów
   • Philpis 623
   • Diagram Ishikawy
   • Diagram Pareto
   • Histogram
   • 5 Why
   • 5W2H
 4. Metody rozwiązywania problemów
  • Raport A3
  • Raport 8D
 5. Wdrażanie rozwiązań i koordynacja działań
  • zmiana nawyków
  • demografia zmiany
  • zarządzanie zmianą
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.