Rozwiązywanie problemów w firmach produkcyjnych ​

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami stosowanymi do rozwiązywania problemów. 

Forma warsztatowa szkolenia pozwoli uczestnikom na przećwiczenie prezentowanego materiału, poznanie usystematyzowanego sposobu identyfikacji i opisu problemów, przydatnych narzędzi do analizy przyczyn i rozwiązywania problemów, nauczenie się przydatnych metod kreatywnego myślenia, poznania narzędzi do priorytetyzacji problemów oraz oceny możliwych rozwiązań a przede wszystkim jak skutecznie przygotować i wdrażać wypracowane rozwiązania

Korzyści po szkoleniu:​

 • Metodycznie rozwiązywać problemy,​
 • Zidentyfikować i opisać problem oraz dokonać jego analizy​
 • Kreatywnie opracować pakiet potencjalnych rozwiązań problemu i dokonać wyboru rozwiązania optymalnego na podstawie oceny​
 • Skutecznie zastosować w praktyce poznane narzędzia​

Dla kogo

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni przezbrajający urządzenia​
 • Liderzy i managerowie obszarów produkcyjnych​
 • Specjaliści doskonalenia procesów produkcyjnych​

Program szkolenia

 1. Praca w zespole
  • znaczenie zespołu przy rozwiązywaniu problemów
  • znaczenie lidera/moderatora w rozwiązywaniu problemów
  • budowanie zespołu
  • zasady pracy w zespołów
 2. Kreatywne narzędzia do rozwiązywania problemów
  • bariery i ograniczenia przy znajdowaniu rozwiązań
  • zasady kreatywności
  • ćwiczenia z użyciem kreatywnych metod rozwiązywania problemów:
   • Kapelusze E. de Bono
   • Piramida skojarzeń
   • Kości i karty opowieści
   • Słowo lateralne
 3. Standardowe narzędzia do rozwiązywania problemów
  • metodologia rozwiązywania problemów
  • PDCA – cykl Deminga jako podstawa racjonalnego działania
  • Ćwiczenia z użyciem narzędzi rozwiązywania problemów:
   • Burza mózgów
   • Philpis 623
   • Diagram Ishikawy
   • Diagram Pareto
   • Histogram
   • 5 Why
   • 5W2H
 4. Metody rozwiązywania problemów
  • Raport A3
  • Raport 8D
 5. Wdrażanie rozwiązań i koordynacja działań
  • zmiana nawyków
  • demografia zmiany
  • zarządzanie zmianą
Przewiń do góry