Rozwiązywanie problemów i eliminacja błędów w obszarze produkcji

Szkolenie warsztatowe jednodniowe

Opis szkolenia

Podczas tych warsztatów chcemy przekonać uczestników by nie czekać na idealne rozwiązanie, ale aby zrobili krok do przodu z tym co mogą i umieją zrobić teraz.
Prowizoryczny krok teraz, jest lepszy niż idealny krok później. Otaczające nasz środowisko i my sami wciąż się zmieniamy, a idealne rozwiązanie może nigdy się nie pojawić. Szkolenie nauczy jak wyciągać wnioski z bieżących działań i stawiać kolejny krok do przodu.
Warsztaty oparte będą o filozofię ciągłego doskonalenia i narzędzia Lean Manufacturing. W szczególności korzystać będziemy z idei Arkusza A3 i postępowania według cyklu PDCA.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi, prostymi narzędziami stosowanymi do analizy przyczyn źródłowych,  rozwiązywania problemów i nadzorowania realizacji zmian. Forma warsztatowa szkolenia pozwoli uczestnikom na przećwiczenie prezentowanego materiału.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla  osób które chcą w firmach redukować ilość  powtarzających się problemów i eliminować błędy jakościowe. Dla osób którym zależy na większej efektywności działań. W szczególności dla:

 • Właścicieli małych i średnich firm
 • Liderów projektów doskonalących
 • Kierowników działów
 • Mistrzów, Brygadzistów
 • Wszystkich tych osób które chcą nauczyć się rozwiązywania problemy

Korzyści po szkoleniu

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:
 • Metodycznie rozwiązywać problemy
 • Zidentyfikować i opisać problem oraz dokonać jego analizy
 • Kreatywnie opracować pakiet potencjalnych rozwiązań problemu i dokonać wyboru rozwiązania optymalnego
 • Skutecznie zastosować w praktyce poznane narzędzia

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jak powinien być zorganizowany system wychwytywania i rozwiązywania problemów w firmie.

Ponadto na szkoleniu uczestnik otrzyma niezbędne dokumenty potrzebne do przeprowadzania analizy problemów i zarządzania realizacją zmian.

Program szkolenia

Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00-16.00 każdego dnia szkoleniowego.

 1. Co robić by problemy i błędy były widoczne?
 2. Organizacja sposobu zarządzania błędami i problemami firmie
 3. Standardowe narzędzia analizy przyczyn źródłowych  i  rozwiązywania problemów
 • metodologia rozwiązywania problemów – podejście trzy etapowe: analiza, diagnoza, terapia.
 • PDCA – cykl Deminga jako podstawa racjonalnego działania
 • Ćwiczenia z użyciem narzędzi:
  • 5W2H
  • Diagram Pareto
  • Histogram
  • Diagram Ishikawy
  • 5 Why
  • Burza mózgów
  • Philpis 623
 1. Podejście do rozwiązywania problemów oparte o Arkuszu A3 i  Raport 8D
 2. Opracowanie spójnej prostej metody rozwiązywania problemów w firmie
 • Dobór narzędzi
 • Ustalenie algorytmu postępowania
 • Opracowanie narzędzia
 1. Wdrażanie rozwiązań i koordynacja działań
 • zmiana nawyków
 • demografia zmiany
 • zarządzanie zmianą

Oprócz fachowej wiedzy zapewniamy

 • Certyfikat wystawiony przez Constans Growth
 • Coś słodkiego
 • Dostęp do Wi-Fi
 • Kawę
 • Herbatę
 • Obiad

Informacje organizacyjne

Zajęcia są realizowane w małych grupach od 4-8 osób tak aby każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć i podzielić doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Prowadzący szkolenie

Andrzej Białek

Andrzej Białek – Od 2000 roku związany jest z zarządzaniem i optymalizacją produkcji. Pracował na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: ISUZU, TOYOTA, EATON, CAPARO, COOPER STANDARS.
Przeprowadził wiele projektów usprawniających w firmach produkcyjnych z branży: motoryzacyjnej, chemicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, spożywczej.
Jest trenerem wywodzącym się z Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys i Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Posiada kwalifikacje „Starszego trenera” na poziomie 5 wg EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji)
Prowadzi szkolenia, warsztaty i doradztwo dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych i managerów z:

 • Lean Manufacturing (Kaizen, 5S, SMED, VSM, Kanban, TWI, Standaryzacja…)
 • TOC [Teorii ograniczeń]
 • Przywództwa i zarządzania zespołami
 • Organizacji pracy
 • Zarządzania zmianą

Cena

+ 23% VAT za uczestnika

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminach:

 • 6 sierpień 2020 (czwartek)

w sali szkoleniowej zlokalizowanej w biurze firmy Constant Growth w Katowicach ul. Kościuszki 182.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.