Jak sprawić aby ludzie za mną poszli– przywództwo ekstremalne

Jednodniowe warsztaty outdoorowe

Realizowane na ściance wspinaczkowej​

Opis szkolenia

„Każdy ma swój Everest”, ale żeby go odnaleźć trzeba wyjść ze strefy komfortu i przepracować własne ograniczenia. Nie zdobędziemy wierzchołka bez uprzedniego przygotowania, również bez odpowiedniego wyposażenia. Nie łudźmy się- tak samo jest w innych sferach życia, zarówno zawodowego jak i prywatnego. Nie będziemy dobrymi liderami bez odpowiedniego przygotowania.

Zajęcia są realizowane na ściennie wspinaczkowej, na której dowiecie się np. jak wiązać węzły a przez to nauczycie się jak przekazywać wiedzę dalej oraz delegować zadania. Poczujecie, co to znaczy patrzeć na problem z innej perspektywy i jak czuje się człowiek, który opuszcza swoją strefę komfortu i pokonuje swój strach. Dowiecie się jak tworzyć zespoły a nie gromadzić grupy ludzi pracujących w jednym miejscu.

Stojąc na szycie Everestu trzeba pamiętać, iż na ten sukces pracowało wiele osób – zgrany zespół, ale to lider nimi przewodzi.

Dla kogo?

 • Liderzy
 • Managerowie wysokiego szczebla
 • Osoby które zarządzają zespołami
 • Dla osób, które chcą lepiej zarządzać zespołem, zamontować aby osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Korzyści po szkoleniu

 • Uczestnik będzie znał różnice pomiędzy liderem, kierownikiem a przywódcą a dzięki temu z grupy ludzi stworzy zespół.
 • Uczestnik będzie znał zasady otwartej komunikacji i roli budowania wzajemnego zaufania co pobudzi do kreatywnego poszukiwania rozwiązań.
 • Uczestnik pozna ABC wspinania co przełoży się na rozwój kompetencji przywódczych takich jak delegowanie zadań a nie kontrolowanie.
 • Uczestnik będzie wiedział jaki wpływ ma standaryzacja pracy poprzez 5S, TPM, SMED.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia.

 • Przedstawienie się trenera i uczestników.
 • Przedstawienie celów i agendy szkolenia.
 • Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.
 • Zapoznanie się z BHP wspinania

Zasady funkcjonowania efektywnego zespołu i jego przywódcy. (Ćwiczenia grupowe, mini wykład, dyskusja).
Na podstawie ćwiczenia uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zasadami budowania efektywnego zespołu:

 • Otwarta komunikacja
 • Skuteczna komunikacja
 • Komunikacja ekstremalna
 • Cele zespołu a cele jednostki
 • Motywacja członków zespołu
 • Role w zespole
 • Relacje w zespole
 • Lider a przywódca

Istota lidera zespołu.
Określenie cech dobrego przywódcy, lider a menedżer.
Zadania lidera zespołu

Jak i po co budować autorytet w zespole

Lider, jako gospodarz, wódz, wojownik
Co to jest charyzma i kiedy jest potrzebna?
Expose szefa, jako narzędzie budowy autorytetu w zespole. Szef, kierownik, lider manager – kto jest, kim?

Rola zaufania w motywowaniu i zarządzaniu (Ćwiczenie, dyskusja)

Uczestnicy grają w parach w grę – kto wejdzie wyżej. Na podstawie wyników gry dyskutują na temat zaufania – jak ważna jest jego rola, jak łatwo je stracić i jakie z tego powodu są konsekwencje.

Role w zespole w praktyce wg. FRIS (Mini wykład, ćwiczenie)

Analiza ról zespołowych, które przyjmują członkowie zespołów. Analiza ról zespołowych przyjmowanych przez podwładnych uczestników szkolenia oraz sposoby ich rozwijania.

Otwarta komunikacja w zespole (Ćwiczenie, mini wykład)

Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniu dotyczącym zasad komunikacji w zespole. Na czym polega komunikacja, – co jej pomaga, a jakie są bariery.
Omówienie schematu komunikacji personalnej.

Współpraca czy rywalizacja? Nastawienie członków zespołu

Ćwiczenie pokazujące jak ważne jest nastawienie członków zespołu, które może zwiększyć lub obniżyć efektywność pracy całego zespołu.

ABC WSPINANIA I BHP WSPINANIA (Ćwiczenie)

Omówienie techniki i zasad bezpieczeństwa na ścianie wspinaczkowej, jako procesów standaryzacji pracy 5s, TPM, SMED

Kreatywność zespołu – jak rozwiązywać problemy (Ćwiczenie, mini wykład)

Na czym polega kreatywność i jej zastosowanie w praktyce. Jakie niesie korzyści dla zespołu. Co ją ogranicza. Jak lider zabija kreatywność

Zakończenie szkolenia.

Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu.
Informacje zwrotne od uczestników

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.