Minitab

Szkolenie warsztatowe jednodniowe

Opis szkolenia

Celem szkolenie jest nauczenie obsługi programu Minitab. W tym celu uczestnicy poznają budowę programu oraz zapoznają się z interfejsem użytkownika. Dowiedzą się jak importować dane do programu a co najważniejsze sprawdzać ich poprawność.

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, dlatego uczestnicy nauczą się prezentowania danych na tabelach i wykresach oraz przygotowywania raportów. Poznają również podstawy statystyki.

Dla kogo?

Korzyści po szkoleniu

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do obsługi MINITABA: budowa programu i elementy interfejsu użytkownika, rodzaje dokumentów, importowanie plików z danymi z innych aplikacji, sprawdzanie poprawności danych, tworzenie nowego arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych,
  2. Wprowadzenie do statystyki: populacja a próbka, metody pobierania próbek, rodzaje danych.
  3. Prezentowanie danych w tabelach i na wykresach: tworzenie raportów zawierających dane i wykresy
  4. Podstawy statystyki: miary wycentrowania, odchylenia, symetryczności, rozkład normalny, sprawdzanie normalności rozkładu
  5. Korelacja, regresja liniowa
  6. Badanie powtarzalności i odtwarzalności dla danych atrybutowych i zmiennych (Gage R&R)
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.