Minitab

Szkolenie warsztatowe jednodniowe

Celem szkolenie jest nauczenie obsługi programu Minitab. W tym celu uczestnicy poznają budowę programu oraz zapoznają się z interfejsem użytkownika. Dowiedzą się jak importować dane do programu a co najważniejsze sprawdzać ich poprawność.

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, dlatego uczestnicy nauczą się prezentowania danych na tabelach i wykresach oraz przygotowywania raportów. Poznają również podstawy statystyki.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Poznanie narzędzi statystycznych umożliwiających dogłębną analizę codziennych problemów produkcyjnych
 • Poznanie narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych.
 • Poznanie narzędzi usprawniających proces decyzyjny w firmie
 • Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Dla kogo

 • Pracownicy działów jakości
 • Kontrolerzy
 • Pracownicy produkcji

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do obsługi MINITABA: budowa programu i elementy interfejsu użytkownika, rodzaje dokumentów, importowanie plików z danymi z innych aplikacji, sprawdzanie poprawności danych, tworzenie nowego arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych,
 2. Wprowadzenie do statystyki: populacja a próbka, metody pobierania próbek, rodzaje danych.
 3. Prezentowanie danych w tabelach i na wykresach: tworzenie raportów zawierających dane i wykresy
 4. Podstawy statystyki: miary wycentrowania, odchylenia, symetryczności, rozkład normalny, sprawdzanie normalności rozkładu
 5. Korelacja, regresja liniowa
 6. Badanie powtarzalności i odtwarzalności dla danych atrybutowych i zmiennych (Gage R&R)
Przewiń do góry