Cel szkolenia

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych, obszarach nieprodukcyjnych oraz w biurach (Lean Office). Lean Office to efektywne, pozbawione marnotrawstwa, uproszczone biuro.

Szkolenie z zakresu Lean Office to przewodnik po zasadach i instrumentach szczupłego zarządzania mających zastosowanie w usprawnianiu procesów biurowych.

Celem wprowadzającego szkolenia warsztatowego jest zapoznanie uczestników z zasadami oraz instrumentami koncepcji Lean i możliwościami ich implementowania w środowisku biurowym.

Podczas szkolenia słuchacze założą „niewidzialne okulary”, które ułatwią im zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w ich własnych biurach i procesach administracyjnych w organizacjach; dowiedzą się również jak eliminować czy też minimalizować marnotrawstwo. Co jednak najważniejsze, poznają sposoby zapobiegania niegospodarności, zapobiegania zużywaniu bez pożytku i potrzeby zasobów, w tym i najcenniejszego zasobu – czasu.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach oraz spróbują zoptymalizować wybrany fragment działalności swojej organizacji.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej, oraz nauczyć się radzić sobie z wszechobecnym marnotrawstwem.

Program

Wprowadzenie

 1. Lean w biurze
 1. Geneza koncepcji szczupłego zarządzania w organizacjach
 2. Lean Thinking w biurze – całościowe spojrzenie na procesy biurowe
 3. Metoda 3G
 4. Kaizen w procesach biurowych – czyli jak i dlaczego małe kroki prowadzą do dużych efektów
 1. Efektywność i marnotrawstwo w procesach biurowych
 1. Efektywność – co to takiego?
 2. Marnotrawstwo w biurze – wszechobecne i niedostrzegalne
 3. Jak identyfikować i minimalizować marnotrawstwo w procesach biurowych
 1. Tworzenie przepływu w biurze
 1. Co to jest przepływ i jak go uzyskać
 2. Strumień wartości w procesach biurowych
 3. Wizualizacja i zarządzanie wizualne
 1. 5S (6S) efektywne zarządzanie stanowiskiem pracy
 1. Instrumenty doskonalenia procesów biurowych – wprowadzenie i wskazówki stosowania (checklist, 5 x dlaczego, standaryzacja pracy, diagram spaghetti, diagram Ishikawy)
 1. Podsumowanie i dyskusja
Przewiń do góry