Lean Manufacturing -szczupłe zarządzanie produkcją

Szkolenie warsztatowe trzydniowe

Opis szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania”, oraz przykładami zastosowań z firm produkcyjnych liderów w swojej branży. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego.

Symulacja przeprowadzona w czasie gry nie generuje rzeczywistych kosztów, dzięki czemu uczestnicy gry mogą swobodnie wdrażać swoje pomysły. Prowadzący grę czasem nawet pozwala na zastosowanie rozwiązania, o którym wie, że przyniesie ono negatywne skutki, ale lepiej, żeby uczestnicy nauczyli się na własnych błędach w trakcie gry symulacyjnej, jakich rozwiązań, w jakiej sytuacji nie należy stosować, niż mieliby to robić w swoim miejscu pracy.

Gra symulacyjna pokazuje, że to, co wydaje się być dobrą organizacją produkcji, wcale nie musi przynosić już tak dobrych efektów. Podczas gry symulacyjnej realizowane są kolejne zlecenia produkcyjne, a po określonym czasie oceniana jest wydajność, koszty i zyski wypracowane w symulacji.

Dla kogo?

Korzyści po szkoleniu

Program szkolenia

Dzień 1

  1. Wprowadzenie – cele szkolenia
  2. Strategie i założenia Lean Manufacturing
   • Historia Lean
   • Zysk a koszty
   • Praca grupowa i proaktywność
   • Rola lidera – zarządzanie przez dawanie wsparcia
   • Identyfikacja strat – 7 strat
  3. Gra symulacyjna – część I
  4. System 5S- organizacja miejsca pracy
   • Ćwiczenie na zrozumienie przydatności 5S
   • Zasady pracy w oparciu o 5S
   • Etapy wdrożenia sytemu 5S
   • Praktyki z różnych organizacji
  5. Ciągłe doskonalenie – Kaizen
   • Idea Kaizne
   • Przykłady doskonalenia z różnych organizacji
   • Kaizny indywidualne, grupowe, warsztaty Kaizen
   • Nagradzanie za pomysły
   • Ćwiczenie – zgłaszanie i ocena Kaizenów na potrzeby poprawy procesów gry symulacyjnej
   • Poka-yoke
  6. OEE – pomiar efektywności wykorzystania wyposażenia
   • Zastosowanie i cele OEE
   • Ćwiczenie – obliczanie OEE
   • Sposoby zbierania danych, analiza i postępowanie z informacjami.

Dzień 2

  1. Standaryzacja pracy
   • Ćwiczenie „samoloty – od chaosu do doskonalenia”
   • Korzyści wynikające z standaryzacji
   • Elementy standaryzacji
   • Narzędzia standaryzacji
   • Zasady dobrej standaryzacji
  2. VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
   • Metodologia postępowania w VSM
   • Symbole i elementy graficzne mapy
   • Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej
  3. SMED- redukcja czasu przezbrojenia
   • Metodologia i narzędzia używane w SMED
   • Ćwiczenie- analiza z użyciem materiału wideo procesu przezbrojenia z gry symulacyjnej, stworzenie instrukcji przezbrojenia.
  4. Gra symulacyjna – część II

Dzień 3

   1. Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing
    • Przepływ jednej sztuki
    • System push a system pull
    • Czas taktu, czas cyklu
    • Balansowanie obciążenia
    • System Kanban
   2. Gra symulacyjna – część III
   3. Narzędzia rozwiązywania problemów
    • PDCA
    • 5W2H
    • 5xWhy
    • Burza mózgu, Philips 623
    • Diagram Ishikavy
    • Plan działania
    • Arkusz A3
   4. Gra symulacyjna – część IV
   5. Podsumowanie szkolenia
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.