Koordynator Lean

Szkolenie warsztatowe pięciodniowe

Opis szkolenia

Firmy podążające drogą Lean dążące do optymalizacji i doskonalenia działań czy procesów często powołują Koordynatora Lean, osobę odpowiedzialną za proces wdrażania narzędzi Lean w Firmie.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym przejściu procesu certyfikacji uczestnik jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektów leanowskich.

Program szkolenia oparty jest na grze edukacyjnej i obejmuje niezbędną wiedzę wraz z przykładami działań z innych organizacji. W szkoleniu zostaną poruszone najistotniejsze problemy, z jakimi spotyka się koordynator Lean w swojej codziennej pracy. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych trenerów praktyków, którzy wykorzystują filozofię Lean w codziennej pracy w organizacjach produkcyjnych.

Dla kogo?

Korzyści po szkoleniu

Program szkolenia

Dzień 1

1.Wprowadzenie – cele szkolenia
2.Strategie i założenia Lean Manufacturing
3.Identyfikacja strat
4.Narzędzia Lean Manufacturing
5.Etapy wdrożenia Lean

 • Gra symulacyjna – część I (symulacja tradycyjnego procesu produkcyjnego, z jego wadami i zaletami. Każda część gry kończy się podsumowaniem liczbowym wyników osiągniętych przez uczestników, oraz dyskusją co stanowiło problem w realizacji celu.)

6.5S- Jak zorganizować efektywnie stanowisko pracy?

 • Warsztat – 'pokazanie efektu wprowadzenia 5S
 • Etapy wdrożenia sytemu 5S
 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzania 5S w zakładzie produkcyjnym

7.VSM – Mapowanie strumienia wartości

 • Identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy
 • warsztat – „Mapa stanu obecnego” (tworzenie mapy stanu obecnego na podstawie sytuacji początkowej w grze symulacyjnej)
 • Mapa stanu przyszłego
 • Warsztat – tworzenie mapy stanu przyszłego dla symulowanego procesu z gry.

 Dzień 2

 • Gra symulacyjna – cześć II (wprowadzenie narzędzia 5s)

1.Jak zmienić wielkość partii produkcyjnej, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynku?
2.Metodyka SMED

 • Zasady przezbrojenia metodą SMED
 • Jak usprawnić operacje przygotowawcze?
 • Jak rozróżnić czynności zewnętrze od wewnętrznych?
 • Analiza czynności przygotowawczych
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa i pracownika z zastosowania SMED
 • Warsztat SMED dla stanowisk z gry symulacyjnej

3.Czas taktu, czas cyklu
4.Balansowanie obciążenia

Dzień 3

 • Gra symulacyjna – część III (Optymalizacja wielkości partii produkcyjnej, wprowadzenie szybkich przezbrojeń, balansowanie stanowisk roboczych)

1.Proces produkcyjny według filozofii Lean
2.System pchany a system ciągniony
3.OPF – przepływ jednej sztuki
4.System Kanban
5.Heijunka- poziomowanie i różnicowanie produkcji

 • Gra symulacyjna – część IV (uczestnicy szkolenia wprowadzają w symulowanym procesie model produkcji zapewniający satysfakcje klienta)

 Dzień 4

1.Struktura organizacyjna w Lean
2.Hoshin Kanri – zarzadzanie w Lean
3.PDCA/SDCA
4.Genchi Genbuts
5.Zarzadzanie wizualne
6.Filozofia Kaizen:

 • Kaizen – proces nieustannego doskonalenia.
 • Jak szukać możliwości usprawnienia organizacji?
 • System sugestii indywidualnych,
 • Koła jakości
 • Warunki konieczne do odniesienia sukcesu przy wdrożeniu filozofii Kaizen w organizacji

 Dzień 5

1.Praca w grupie – zarządzanie i przewodzenie zespołami
2.Rozwiązywanie problemów- omówienie i przećwiczenie narzędzi:

 • Metoda 5W-2H
 • Metoda Diagram Ishikawy
 • Metoda 5xWhy
 • Metoda Burzy mózgu
 • Plan działania i realizacja

3.Raport A3
4.Zarządzanie zmianą – jak skutecznie przekonać do zmiany i wprowadzić zmianę w organizacji?
5.Podsumowanie i powtórzenie całości materiału
6.Egzamin końcowy
7.Zakończenie

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.