Eliminacja marnotrawstwa w miejscu pracy

Szkolenie warsztatowe pięciodniowe

Firmy podążające drogą Lean dążące do optymalizacji i doskonalenia działań czy procesów często powołują Koordynatora Lean, osobę odpowiedzialną za proces wdrażania narzędzi Lean w Firmie.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym przejściu procesu certyfikacji uczestnik jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektów leanowskich.

Program szkolenia oparty jest na grze edukacyjnej i obejmuje niezbędną wiedzę wraz z przykładami działań z innych organizacji. W szkoleniu zostaną poruszone najistotniejsze problemy, z jakimi spotyka się koordynator Lean w swojej codziennej pracy. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych trenerów praktyków, którzy wykorzystują filozofię Lean w codziennej pracy w organizacjach produkcyjnych.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Uczestnik będzie potrafił przeprowadzać akcje optymalizujące
 • Uczestnik będzie potrafił moderować pracę zespołów związanych z bieżącym rozwiązywaniem problemów
 • Uczestik będzie wiedział jak koordynować inicjatywy pracowników w celu polepszania standardów- koordynowanie systemu sugestii.

Dla kogo

 • Managerów
 • Kierowników
 • Specjalistów
 • Wszystkich osób które w przyszłości będą zajmować się lub zajmują się koordynacją procesów szczupłego zarządzania.

Program szkolenia

Dzień 1

1.Wprowadzenie – cele szkolenia
2.Strategie i założenia Lean Manufacturing
3.Identyfikacja strat
4.Narzędzia Lean Manufacturing
5.Etapy wdrożenia Lean

 • Gra symulacyjna – część I (symulacja tradycyjnego procesu produkcyjnego, z jego wadami i zaletami. Każda część gry kończy się podsumowaniem liczbowym wyników osiągniętych przez uczestników, oraz dyskusją co stanowiło problem w realizacji celu.)

6.5S- Jak zorganizować efektywnie stanowisko pracy?

 • Warsztat – ‘pokazanie efektu wprowadzenia 5S
 • Etapy wdrożenia sytemu 5S
 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzania 5S w zakładzie produkcyjnym

7.VSM – Mapowanie strumienia wartości

 • Identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy
 • warsztat – „Mapa stanu obecnego” (tworzenie mapy stanu obecnego na podstawie sytuacji początkowej w grze symulacyjnej)
 • Mapa stanu przyszłego
 • Warsztat – tworzenie mapy stanu przyszłego dla symulowanego procesu z gry.

 Dzień 2

 • Gra symulacyjna – cześć II (wprowadzenie narzędzia 5s)

1.Jak zmienić wielkość partii produkcyjnej, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynku?
2.Metodyka SMED

 • Zasady przezbrojenia metodą SMED
 • Jak usprawnić operacje przygotowawcze?
 • Jak rozróżnić czynności zewnętrze od wewnętrznych?
 • Analiza czynności przygotowawczych
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa i pracownika z zastosowania SMED
 • Warsztat SMED dla stanowisk z gry symulacyjnej

3.Czas taktu, czas cyklu
4.Balansowanie obciążenia

Dzień 3

 • Gra symulacyjna – część III (Optymalizacja wielkości partii produkcyjnej, wprowadzenie szybkich przezbrojeń, balansowanie stanowisk roboczych)

1.Proces produkcyjny według filozofii Lean
2.System pchany a system ciągniony
3.OPF – przepływ jednej sztuki
4.System Kanban
5.Heijunka- poziomowanie i różnicowanie produkcji

 • Gra symulacyjna – część IV (uczestnicy szkolenia wprowadzają w symulowanym procesie model produkcji zapewniający satysfakcje klienta)

 Dzień 4

1.Struktura organizacyjna w Lean
2.Hoshin Kanri – zarzadzanie w Lean
3.PDCA/SDCA
4.Genchi Genbuts
5.Zarzadzanie wizualne
6.Filozofia Kaizen:

 • Kaizen – proces nieustannego doskonalenia.
 • Jak szukać możliwości usprawnienia organizacji?
 • System sugestii indywidualnych,
 • Koła jakości
 • Warunki konieczne do odniesienia sukcesu przy wdrożeniu filozofii Kaizen w organizacji

 Dzień 5

1.Praca w grupie – zarządzanie i przewodzenie zespołami
2.Rozwiązywanie problemów- omówienie i przećwiczenie narzędzi:

 • Metoda 5W-2H
 • Metoda Diagram Ishikawy
 • Metoda 5xWhy
 • Metoda Burzy mózgu
 • Plan działania i realizacja

3.Raport A3
4.Zarządzanie zmianą – jak skutecznie przekonać do zmiany i wprowadzić zmianę w organizacji?
5.Podsumowanie i powtórzenie całości materiału
6.Egzamin końcowy
7.Zakończenie

Przewiń do góry