Kaizen – program ciągłego doskonalenia

zegar_czarny-01.png

Szkolenie warsztatowe jednodniowe

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia. Aby go realizować potrzebni są zaangażowani pracownicy, którzy nieustannie będą podnosić jakość procesu, produktów i usług. Celem jest eliminacja strat i poprawa skuteczności działania, tak aby doprowadzić do większych zysków organizacji utrzymując wysoki poziom zaangażowania pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy zrozumieją korzyści wynikające z stosowania filozofii oraz poznają niezbędne narzędzia. Poprzez swoją formę: warsztatowo – wykładową, szkolenie pozwoli uczestnikom przećwiczyć poznane narzędzia i w konsekwencji zapoczątkować proces zmian postaw i nawyków. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Użyjemy narzędzi (formularzy, arkuszy, list i prezentacji) które można wykorzystać w organizacji. Są to narzędzia sprawdzone u liderów w swoich branżach. Warsztaty oparte będą o interaktywne ćwiczenia podnoszące świadomość i wskazujące na potencjalną potrzebę rozwinięcia umiejętności.

Korzyści po szkoleniu:

 • Uświadomienie korzyści z wdrożenia systemu Kaizen w firmie
 • Zmotywowanie uczestników do działania
 • Rozwijanie umiejętności planowania działań związanych z opracowaniem systemu sugestii
 • Ustrukturalizowanie metod rozwiązywania problemów
 • Poznanie przykładów systemów sugestii z innych organizacji

Dla kogo:

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni przezbrajający urządzenia
 • Liderzy i menagerowie obszarów produkcyjnych
 • Specjaliści doskonalenia procesów produkcyjnych

Program szkolenia:

 • Rola lidera w podejściu Lean do produkcji
 • Gemba Kaizen – doskonalenie środowiska pracy i jego narzędzia
 • Niezbędne warunki do wprowadzenia filozofii Kaizen
 • System sugestii indywidualnych – omówienie i przykłady działań
 • System sugestii grupowych – omówienie i przykłady działań
 • Uruchomienie programu ciągłego doskonalenia
 • Najczęstsze problemy i błędy występujące przy wdrażaniu filozofii Kaizen w organizacji
 • Etapy wdrożenia programu Kaizen
 • Rola i zakres odpowiedzialności pracowników, liderów i menadżerów
 • Narzędzia wykorzystywane do rozwiązywania problemów i kreowania rozwiązań
 • Sposoby motywacji i angażowania do ciągłej poprawy
 • Doskonalenie systemu i jego rozwój
Przewiń do góry