JISHUKEN – Warsztaty usprawniające w miejscu pracy

Szkolenie warsztatowe pięciodniowe​

Opis szkolenia

Warsztaty usprawniające w miejscu pracy, to idea która narodziła się w Japonii w zakładach Toyoty. Japończycy taki sposób usprawnień nazywają JISHUKEN (自主研).

Ramy działań usprawniających podczas JHISHUKEN są z góry określone: procedury postępowania i czas trwania. Natomiast rezultaty wynikają z pracy zespołu.

Działania JISHUKEN są zawsze wcześniej zaplanowanie i starannie dobiera się uczestników. Ważne jest by nie zabrakło decydenta którzy ułatwi i umożliwi wprowadzenie zmian.

A cel takich działań jest dwuczłonowy. Z jednej strony nauka i rozwój pracowników, budzenie w nich poczucia że wszystko można usprawnić. Z drugiej strony chodzi tu o szybkie wprowadzenie usprawnień w życie. Namierzenie potencjału, wykreowanie rozwiązania, podjęcie decyzji i działanie. Tak aby pomysły można było wprowadzić, sprawdzić , poprawić i ustalić standard jeszcze podczas trwania warsztatów usprawniających.

Warsztaty JISHUKEN to prawdziwe wyzwanie i ciężka praca dla uczestników. Nagrodą są rezultaty. Zaskakujące swoją prostotą i korzyściami dla firmy rozwiązania wynikające z pracy zespołu. Bardzo często uczestnicy JISHUKEN podczas trwania warsztatów nie wracają do domu, czas spędzają wspólnie, w miejscu pracy i w hotelu nieustanie pracując nad zadaniem które sobie wyznaczyli.

Kluczowymi momentami działań usprawniających jest ogłoszenie przed dyrekcją lub zarządem firmy celów działań i spodziewanych efektów. Oraz w dniu ostatnim warsztatów prezentacja przed tymi samymi osobami, osiągniętych wyników.  Takie postępowanie wywołuje w zespole dodatkową motywację do ciężkiej pracy i daje poczucie uczestnikom warsztatu że, są osoby firmie dla których ta ciężka paca ma znaczenie.

Program warsztatów każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb firmy i rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.

Dla kogo?

 • Warsztat przeznaczony jest dla zespołu liczącego od 5 do 10 osób
 • Osoby zarządzające​
 • Specjaliści​
 • Pracownicy produkcji

Korzyści po szkoleniu

 • Namacalne efekty w miejscu pracy
 • Zaangażowanie pracowników
 • Przekonanie że „ U nas też się da”
 • Wiedza przekazana w praktyczny sposób – On the Job trening.
 • Nauka wyciągania wniosków z niepowodzeń i doskonalenia systemu
 • Integracja pracowników przy wspólnym wyzwaniu
 • Pieniądze wydane na warsztat, zwrócą się z nawiązką
 • Impuls do zmian w firmie
 • Poznanie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing
 • Stworzenie przez uczestników planu działań - poprawy w najbliższym czasie

Program szkolenia

Dzień 0 – przygotowanie przed warsztatami

Wytypowanie zespołu (do 5 – 10 osób) i leadera grupy.
Ustalenie obszaru działania grupy
Wstępne określenie celów poprawy
Ustalenie terminu działań
Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji celów

Dzień I – szkolenie

Identyfikacja strat:

 • 7 strat
 • Badania migawkowe
 • Diagram Spaghetti
 • VSM – Mapowanie strumienia wartości

5S – efektywna organizacja stanowiska pracy
Metodyka SMED
Czas taktu, czas cyklu
Balansowanie obciążenia
Standaryzacja
Zarządzanie wizualne
System pchany a system ciągniony
OPF – przepływ jednej sztuki
System Kanban
Heijunka – poziomowanie i różnicowanie produkcji
Rozwiązywanie problemów- omówienie narzędzi:

 • Metoda 5W-2H
 • Metoda Diagram Ishikawy
 • Metoda 5xWhy
 • Metoda Burzy mózgu
 • Plan działania i realizacja
 • Raport A3

Dzień II – badanie

Analiza przebiegu  procesu
Analiza Czasu Cyklu
Analiza stanowisk pracy
Analiza przepływów logistycznych
Zespół zbiera pomysły poprawy procesu.
Ustanowienie celu działań i mierników sukcesu
Prezentacja i ogłoszenie celu
Opracowanie rozwiązań

Dzień III – działanie

Poprawa stanowisk pracy
Wdrożenie 5S+
Ustalenie metody zasilania materiałowego linii
Wdrażanie „szybkich ulepszeń”

Dzień IV – walidacja

Finalizowanie ulepszeń
Wdrożenie standardowej pracy
Szkolenie pracowników z nowych metod/procedur
Przeprowadzenie pomiarów czasu cyklu, itp.. – aby udowodnić ulepszenia.
Weryfikacja celów

Dzień V – celebracja

Ustanowienie 30-dniowej listy akcji – PDCA
Przygotowanie prezentacji
Prezentacja wyników, wyciągnięcie wniosków i omówienie wyzwań w przyszłości
Celebracja!

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.