Jishuken 自主研- Warsztaty usprawniające w miejscu pracy

Szkolenie warsztatowe pięciodniowe​

Warsztaty usprawniające w miejscu pracy, to idea która narodziła się w Japonii w zakładach Toyoty. Japończycy taki sposób usprawnień nazywają JISHUKEN (自主研).

Ramy działań usprawniających podczas JHISHUKEN są z góry określone: procedury postępowania i czas trwania. Natomiast rezultaty wynikają z pracy zespołu.

Działania JISHUKEN są zawsze wcześniej zaplanowanie i starannie dobiera się uczestników. Ważne jest by nie zabrakło decydenta którzy ułatwi i umożliwi wprowadzenie zmian.

A cel takich działań jest dwuczłonowy. Z jednej strony nauka i rozwój pracowników, budzenie w nich poczucia że wszystko można usprawnić. Z drugiej strony chodzi tu o szybkie wprowadzenie usprawnień w życie. Namierzenie potencjału, wykreowanie rozwiązania, podjęcie decyzji i działanie. Tak aby pomysły można było wprowadzić, sprawdzić , poprawić i ustalić standard jeszcze podczas trwania warsztatów usprawniających.

Warsztaty JISHUKEN to prawdziwe wyzwanie i ciężka praca dla uczestników. Nagrodą są rezultaty. Zaskakujące swoją prostotą i korzyściami dla firmy rozwiązania wynikające z pracy zespołu. Bardzo często uczestnicy JISHUKEN podczas trwania warsztatów nie wracają do domu, czas spędzają wspólnie, w miejscu pracy i w hotelu nieustanie pracując nad zadaniem które sobie wyznaczyli.

Kluczowymi momentami działań usprawniających jest ogłoszenie przed dyrekcją lub zarządem firmy celów działań i spodziewanych efektów. Oraz w dniu ostatnim warsztatów prezentacja przed tymi samymi osobami, osiągniętych wyników.  Takie postępowanie wywołuje w zespole dodatkową motywację do ciężkiej pracy i daje poczucie uczestnikom warsztatu że, są osoby firmie dla których ta ciężka paca ma znaczenie.

Program warsztatów każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb firmy i rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Namacalne efekty w miejscu pracy
 • Zaangażowanie pracowników
 • Przekonanie że „ U nas też się da”
 • Wiedza przekazana w praktyczny sposób – On the Job trening.
 • Nauka wyciągania wniosków z niepowodzeń i doskonalenia systemu
 • Integracja pracowników przy wspólnym wyzwaniu
 • Pieniądze wydane na warsztat, zwrócą się z nawiązką
 • Impuls do zmian w firmie
 • Poznanie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing
 • Stworzenie przez uczestników planu działań - poprawy w najbliższym czasie

Dla kogo

 • Warsztat przeznaczony jest dla zespołu liczącego od 5 do 10 osób
 • Osoby zarządzające​
 • Specjaliści​
 • Pracownicy produkcji

Program szkolenia

Dzień 0 – przygotowanie przed warsztatami

Wytypowanie zespołu (do 5 – 10 osób) i leadera grupy.
Ustalenie obszaru działania grupy
Wstępne określenie celów poprawy
Ustalenie terminu działań
Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji celów

Dzień I – szkolenie

Identyfikacja strat:

 • 7 strat
 • Badania migawkowe
 • Diagram Spaghetti
 • VSM – Mapowanie strumienia wartości

5S – efektywna organizacja stanowiska pracy
Metodyka SMED
Czas taktu, czas cyklu
Balansowanie obciążenia
Standaryzacja
Zarządzanie wizualne
System pchany a system ciągniony
OPF – przepływ jednej sztuki
System Kanban
Heijunka – poziomowanie i różnicowanie produkcji
Rozwiązywanie problemów- omówienie narzędzi:

 • Metoda 5W-2H
 • Metoda Diagram Ishikawy
 • Metoda 5xWhy
 • Metoda Burzy mózgu
 • Plan działania i realizacja
 • Raport A3

Dzień II – badanie

Analiza przebiegu  procesu
Analiza Czasu Cyklu
Analiza stanowisk pracy
Analiza przepływów logistycznych
Zespół zbiera pomysły poprawy procesu.
Ustanowienie celu działań i mierników sukcesu
Prezentacja i ogłoszenie celu
Opracowanie rozwiązań

Dzień III – działanie

Poprawa stanowisk pracy
Wdrożenie 5S+
Ustalenie metody zasilania materiałowego linii
Wdrażanie „szybkich ulepszeń”

Dzień IV – walidacja

Finalizowanie ulepszeń
Wdrożenie standardowej pracy
Szkolenie pracowników z nowych metod/procedur
Przeprowadzenie pomiarów czasu cyklu, itp.. – aby udowodnić ulepszenia.
Weryfikacja celów

Dzień V – celebracja

Ustanowienie 30-dniowej listy akcji – PDCA
Przygotowanie prezentacji
Prezentacja wyników, wyciągnięcie wniosków i omówienie wyzwań w przyszłości
Celebracja!

Przewiń do góry