Eliminacja marnotrawstwa w miejscu pracy

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

To szkolenie to praktyczne warsztaty, podczas którego uczestnicy dokonają zmian nie tylko w swoim miejscu pracy, ale także w sposobie dostrzegania strat i marnotrawstwa występującego w procesach. Po tym szkoleniu pracownicy zaczynają patrzeć na swoje miejsce pracy i dostrzegać, co można udoskonalić i poprawić. Dla wielu osób to szkolenie to wielkie zaskoczenie, że można w tak prosty sposób zmieniać miejsce pracy.

Szkolenia pobudza uczestników do działań usprawniających i pokazuje im, jakimi narzędziami można się posłużyć, by robić to bardzo efektywnie.

Na obszarze udostępnionym w firmie przeprowadzimy analizę procesu odnajdując marnotrawstwa. Ustalimy przyczyny źródłowe i opracujemy proste, nisko kosztowe rozwiązania. Niektóre rozwiązania uda nam się wprowadzić już podczas tych dwudniowych warsztatów, inne zostaną zaplanowane do samodzielnej realizacji przez uczestników.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Wymierny, mierzalny efekty w obszarze warsztatu wskazanym przez firmę
 • Uczestnik będzie umiał rozpoznać straty w miejscu pracy
 • Uczestnik będzie umiał zmierzyć straty w miejscu pracy
 • Uczestnik będzie umiał opracować sposób eliminacja straty w miejscu pracy
 • Uczestnik będzie znał i umiał posługiwać się narzędziami analizy metod pracy: diagram spaghetti, yamazumi, badania migawkowe, obserwacja, rejestracja czasu, mapowanie
 • Uczestnik będzie zdeterminowany do ciągłego doskonalenia miejsca pracy

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest dla firm, które wskażą i udostępnią obszar do warsztatów. Może to być linia, bądź gniazdo produkcyjne, biuro w którym realizowane są określone procesy usługowe, obszar magazynowy, stanowisko pracy na którym realizowane są różne procesy.

Uczestnikami szkolenia mogą być:
 • Osoby zarządzające​
 • Specjaliści​
 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni lub pracownicy biura​

Najlepsze efekty osiągamy podczas szkolenia, w którym uczestniczy 5- 10 osób i osoby te związane są z obszarem, w którym przeprowadzany jest warsztat.

Program szkolenia

1.Naświetlenie tematu, cel działań usprawniających i narzędzia – wiedza teoretyczna.

 • Straty i marnotrawstwo w procesie
 • Narzędzia analizy metod pracy: obserwacja, badania migawkowe, diagram spaghetti, pomiar czasu, yamazumi, mapowanie przepływu
 • Kroki przeprowadzenia analizy metod pracy
 • Wprowadzenie zamian
 • Standaryzacja i utrzymanie efektów

2.Warsztat na hali produkcyjnej

 • Zebranie informacji o obecnej sytuacji, wybór procesów, obszarów do analizy
 • Użycie narzędzi analizy metod pracy
 • Określenie strat marnotrawstwa (pomiar) – określenie przyczyn źródłowych
 • Wypracowanie szybkich i prostych rozwiązań eliminujących zauważone straty i marnotrawstwo
 • Wprowadzenie wypracowanych rozwiązań, które można wykonać natychmiast
 • Zmierzenie skuteczności rozwiązań
 • Standaryzacja
 • Przygotowanie listy działań do zakończenia w ciągu 30 dni

3.Posumowanie działań i osiągniętych wyników.

 • Ocena skuteczności warsztatu
 • Wyznaczenie kierunków dalszej samodzielnej pracy na innych stanowiskach
Przewiń do góry

Zostaw do siebie namiary. Oddzwonimy!