Eliminacja marnotrawstwa w miejscu pracy

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników: dostrzegania, mierzenia i eliminacji marnotrawstwa.

Szkolenie ma charakter warsztatu w którym omówione przez prowadzącego zagadnienia teoretyczne realizowane są w miejscu pracy uczestników i kończą się wymiernym mierzalnym efektem.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Uczestnik będzie umiał rozpoznać straty w miejscu pracy
 • Uczestnik będzie umiał zmierzyć straty w miejscu pracy
 • Uczestnik będzie umiał opracować sposób eliminacja straty w miejscu pracy
 • Uczestnik będzie znał i umiał posługiwać się narzędziami analizy metod pracy: diagram spaghetti, yamazumi, badania migawkowe, obserwacja, rejestracja czasu, mapowanie

Dla kogo

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni lub pracownicy biura​
 • Osoby zarządzające​
 • Specjaliści​

Program szkolenia

 1. Wiedza teoretyczna
  • Straty i marnotrawstwo w procesie
  • Narzędzia analizy metod pracy: obserwacja, badania migawkowe, diagram spaghetti, yamazumi, pomiar czasu, mapowanie
  • Kroki przeprowadzenia analizy metod pracy
  • Wprowadzenie zamian
 2. Warsztat na hali produkcyjnej
  • Określenie obszaru do przeprowadzenia warsztatu
  • Użycie narzędzi analizy metod pracy
  • określenie strat marnotrawstwa (pomiar)
  • wypracowanie szybkich i prostych rozwiązań eliminujących zauważone straty i marnotrawstwo
  • wprowadzenie wypracowanych rozwiązań które można wykonać natychmiast
  • zmierzenie skuteczności rozwiązań
  • przygotowanie listy działań do zakończenia w ciągu 30 dni
 3. Posumowanie działań i osiągniętych wyników.
  • Ocena skuteczności warsztatu
  • Wyznaczenie kierunków dalszej samodzielnej pracy na innych stanowiskach
Przewiń do góry