Doradzamy skutecznie w produkcji

Doradzamy w zakresie:

 • Optymalizacji przepływu materiału, produktu i informacji przez proces produkcyjny
 • Projektowania i wdrażania layout-u stanowisk na halach produkcyjnych
 • Eliminacji strat w procesach produkcyjnych
 • Zmniejszenia czasu przezbrojeń i przygotowań do produkcji (SMED)
 • Usprawnienie procesu logistyki wewnętrznej w zakładach produkcyjnych
 • Projektowanie i organizacji layout-u magazynów
 • Wdrażania 5s w zakładach produkcyjnych
 • Wdrażania systemu Kaizen w firmach
 • Optymalizacji frachtów
 • Wprowadzania KPI
 • Tworzenia kultury organizacyjnej opartej na samodoskonaleniu
 • Wsparcie w wprowadzeniu i utrzymywaniu specyficznych wymagań klientów: VW, FORD, TOYOTA, JAGUAR, BMW, GM, AUDI, Daimler, Skoda, PSA, Honda, AutoVAZ.
 • Wprowadzenia norm ISO 9001; ISO/TS 16949; ISO/IEC 17025; ISO 14001; PN-N-18001; ISO 3843, PN-EN 1090

W zakładach produkcyjnych bardzo ważne jest zachowanie standardów, pozwalających na optymalizację procesów i zwiększenie wydajności przy jednoczesnej eliminacji strat. Jeśli wyniki finansowe przedsiębiorstwa są niesatysfakcjonujące, jest to znak, że należy wdrożyć zmiany, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.

Aby było to możliwe, warto skorzystać z narzędzi Lean Manufacturingu, takich jak system 5S, metoda mapowania strumienia wartości, zarządzanie ograniczeniami TOC, utrzymanie ruchu oraz metoda poka-yoke. A które z tych zasad należałoby wprowadzić w pierwszej kolejności? W ocenie tego pomagają firmy specjalizujące się w szkoleniach z systemów zarządzania produkcją. Przeprowadzamy jest audyt, na podstawie którego sprawdzana jest kondycja firmy, wskazywane są błędy wpływające na powstawanie marnotrawstwa, przestoje w trakcie produkcji.

Dzięki doradztwu z zakresu szczupłej produkcji możliwe jest stworzenie kultury organizacyjnej opartej na samodoskonaleniu. Dwa najważniejsze narzędzia Lean Management to metoda 5S oraz filozofia Kaizen. Ich główną zasadą jest wypracowanie zaangażowania wśród pracowników, nawet tych najniższego rzędu, delegacja obowiązków. W tym celu zakłada się, że cały personel powinien być szkolony, zdobywać nową wiedzę. Jednocześnie każdemu pracownikowi należy zapewnić optymalne warunki pracy, przygotować stanowisko oraz zapewnić dostęp do niezawodnego, zgodnego z jego potrzebami sprzętu.

Oprócz tego zaleca się szkolenia z Lean Manufacturing, dzięki którym wypracowuje się nowe nawyki podczas procesu produkcji. To prowadzi do zwiększenia wydajności oraz zmniejszenia strat. Dzięki doradztwu z mapowaniem strumienia wartości usprawniany jest proces logistyki wewnętrznej oraz przepływ informacji, nie tylko w procesie produkcji, ale też podczas kontaktów z klientami. Ponadto ważne jest utrzymanie maszyn w najwyższej sprawności produkcyjnej, o czym mówi koncepcja Total Productive Maintenance (TPM). Równie ciekawa jest metoda poka-yoke, która pokazuje, że jeśli występują jakiekolwiek błędy, to usprawnić należy proces produkcyjny w taki sposób, aby niemożliwe było błędne wykonanie pracy. Takie podejście chroni przed wystąpieniem błędu w przyszłości.

Poznając techniki Lean Manufacturingu można wpłynąć na każdy etap funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co prowadzi do optymalizacji kosztów i większych zysków. Ponadto ideą szczupłej produkcji jest ciągłe doskonale umożliwiające nieustanny rozwój przedsiębiorstwa.