Dlaczego potrzebne są szkolenia?

Mit, ze mózg rozwija się tylko do pewnego momentu w życiu, definitywnie już upadł. Dlaczego więc trzymamy się modelu edukacji do 25 roku życia? Choć wiemy dobrze, że tempo życia się zwiększa, potencjalna zmiana zawodu w ciągu kariery zawodowej jest pewna, wciąż kierujemy się metodami przydatności człowieka do wykonania pracy bazując na jego wykształceniu formalnym czy opisanym doświadczeniu zawodowym.

Według wyników przeprowadzonej w 2014 roku European skills and jobs survey, jeden na trzech pracujących Europejczyków ma kwalifikacje niedopasowane do pracy, jaką wykonuje. Ponad połowa badanych wierzy, że ich umiejętności mogłyby być lepiej wykorzystane w pracy. Powiązanie edukacji i rozwoju zawodowego z miejscem pracy jest koniecznością. Kontynuowanie kształcenia i szkolenia zawodowego (CVET) to kształcenie i szkolenie po wejściu w życie zawodowe. Jest ono podejmowane w celach związanych z pracą, w celu uzyskania wiedzy i/lub nauczenia się nowych umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy. Pomaga pracownikom zwiększyć zarobki, zmienić pracę, zwiększyć możliwości rozwoju kariery zawodowej w obecnym lub innym obszarze i ogólnie, podwyższyć możliwości awansu.

Dla pracodawców zaś kluczową kompetencją u pracowników, jest umiejętność dostosowania się do zmian. Idea uczenia się przez całe życie jest więc już dziś rozpowszechniona i będzie wzmacniana, dlatego też bardzo ważne są działania edukacyjne podejmowane w pracy, ściśle dostosowane do umiejętności potrzebnych tu i teraz. Efekt taki najłatwiej można osiągnąć poprzez szkolenia, warsztaty czy e-learning. Polska ma jeden z najniższych wskaźników wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o procent uczących się dorosłych:

Wykres przedstawiający procent dorosłych osób uczących się lub biorących udział w szkoleniu w 2018 roku
Główny Urząd Statystyczny, "Polska w Unii Europejskiej 2019"
Ponad 5% luka w stosunku do średniej EU to pierwszy próg, który musimy przekroczyć, aby mieć bardziej konkurencyjną gospodarkę. Wymaga to ponad dwukrotnego zwiększenia liczby dorosłych uczących się, a wtedy będziemy w skali krajowej w grupie średniaków – do liderów posiadających najlepiej dopasowane do pracy kadry brakuje nam dużo więcej. Dążenie do osiągnięcia wskaźnika 15%, zdefiniowanego przez Radę Europy jako odpowiedź na wyzwania związane z nasilającą się zglobalizowaną konkurencją technologiczną czy starzeniem i kurczeniem się siły roboczej.
W polskim przypadku, w stosunku do danych z 2017 roku, zauważalna jest tendencja wzrostowa, jest to jednak powolny i mozolny proces. W kolejnym przydatnym wskaźniku, Polska znajduje się także na piątej pozycji od końca, mam tu na myśli odsetek osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Środki unijne dedykowane na szkolenia mogą pomóc podnieść obydwa wskaźniki, jednak istnieje ryzyko, że kiedy tylko zakończy się rozliczanie perspektywy 2014-2020, ponownie zaobserwujemy spadek. Przeważająca liczba form edukacji osób dorosłych jest związana lub ma miejsce w pracy, jest nieformalna i opłacona bezpośrednio lub pośrednio, przez pracodawcę. Rolą przedsiębiorstw w poprawie produktywności zasobów ludzkich oraz, szerzej, konkurencyjności gospodarki, jest inwestycja w kształcenie zawodowe swoich pracowników.
Najprostsza rekomendacja dla przedsiębiorców – edukacja to klucz do konkurencyjności Waszej firmy!

Zachęcamy do korzystania z ofert firm i instytucji edukacyjnych.

Podziel się

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Zostaw komentarz

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!