Design of Experiment (DOE) – wprowadzenie do planowanych eksperymentów

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Opis szkolenia

Tradycyjne, szeroko stosowane podejście do eksperymentowania wymaga zmiany jednego czynnika w czasie, przez co proces eksperymentowania jest nieefektywny, niepraktyczny, prowadzi do sub-optymalizacji systemu i nie jest w stanie opisać skomplikowanych relacji między parametrami procesu (interakcji). Alternatywą do tradycyjnego podejścia są planowane eksperymenty. Stosowanie planowanych eksperymentów pozwala na efektywne zdobywanie wiedzy przez organizację i wykorzystywanie tej wiedzy w celu osiągnięcia innowacji i konkurencyjności, a w rezultacie poprawę wyników finansowych.

Organizacja która chce usprawniać swoje produkty i procesy, potrzebuje pracowników, którzy są zdolni planować i przeprowadzać eksperymenty w celu podejmowania najlepszych decyzji.

Podstawą szkolenia jest Metoda Naukowa czyli proces indukcji i dedukcji gdzie eksperyment jest podstawą do walidacji stawianych hipotez.

Większość modułów ma charakter ćwiczeń praktycznych wzbogaconych o własne przykłady (case study), co pozwala uczestnikom aktywnie uczestniczyć w szkoleniu oraz efektywnie zdobywać wiedzę dzięki której będą rozwiązywać obecne i przyszłe problemy organizacji.

Dla kogo?

Korzyści po szkoleniu

Program szkolenia

Dzień 1
1.Wprowadzenie do zmienności

 • podstawowe statystki,
 • model zmienności naturalnej i specjalnej

2.Wprowadzenie do eksperymentowania
3.Porównanie różnych podejść do eksperymentowania

 • Trial & Error,
 • OFAT
 • DOE

4.Planowanie eksperymentu:

 • walidacja systemu pomiarowego (metoda GRR X-R lub ANOVA)
 • wybór metryk
 • wybór czynników i ich poziomów

5.Eksperyment pełno-czynnikowy (ang. Full Factorial Design)

 • konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa)

Dzień 2
6.Eksperyment Ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design)

 • konstrukcja i analiza eksperymentu
 • ryzyko i zalety stosowania eksperymentów ułamkowych
 • strategie

7.Analiza i wnioskowanie

 • co wpływa na to, że wyciągnięte na podstawie eksperymentu wnioski sprawdzą się w praktyce produkcyjnej?
 • skąd wiedzieć, że rozwiązanie które znaleźliśmy jest optymalne i zaprowadzi nas do oczekiwanych rezultatów?

8.Ćwiczenia praktyczne podczas których uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują eksperymenty, dzięki czemu mogą zweryfikować i zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Nie gryziemy! Jeżeli masz pytania odnośnie szkolenia pisz do nas śmiało.