Zarządzanie

Wzorowe, optymalne, doskonałe stanowisko pracy 5S & CANDO

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale to Henry Ford uczył Japończyków jak budować optymalne stanowiska produkcyjne. Wzorce wypracowane przez Forda przyczyniły się w dużym stopniu do stworzenia ponadczasowej koncepcji linii produkcyjnej. Minęło ponad 100 lat, w tym czasie filozofia eliminacji marnotrawstwa rozwijała się, będąc dla wielu firm kulturą organizacji i modelem biznesu.

Jak porażkę przekuwać w sukces

Niepowodzenia to często konsekwencje robienia czegoś nowego. Nie są czymś złym, wręcz przeciwnie, powinniśmy uważać je za cenny dar. Mogą być one źródłem korzyści dla firmy gdy zastosuje się odpowiednie podejście. Porażka jest mniej bolesna gdy uda się z niej wydobyć maksimum korzyści.

Czym jest Gemba Kaizen?

I choć po polsku sam termin może brzmieć lekko niezręcznie jeśli się nad nim skupimy może okazać się kluczowy dla rozwoju naszej działalności.

Czym jest Teoria Ograniczeń TOC?

Teoria Ograniczeń TOC z angielskiego Theory of Constraints w swojej esencji skupia się na tym, iż szybkość osiągania celu przez organizacje jest limitowana przez co najmniej jedno ograniczenie. Upraszczając – organizacja porusza się tak szybko, jak jej najwolniejszy trybik.

10 zasad GEMBA KAIZEN

Czy słyszałeś kiedyś, że w każdym momencie swojego życia jesteś w stanie zrobić coś istotnego?

Przewiń do góry