Wsparcie produkcji
Maciej Bakonyi

Zarządzanie dla mistrzów i brygadzistów

Proponujemy program szkolenia dla mistrzów i brygadzistów który skupia się na kluczowych kompetencjach które są niezbędne dla zarządzania ludźmi na produkcji. W naszym szkoleniu skupimy się na tych obszarach które są ważne by zaangażować brygadę w działanie. W praktyczny sposób zostaną przećwiczone metody oceny pracowników udzielania informacji zwrotnej.
Nie będziemy uczyć mistrzów i brygadzistów tylko tych narzędzi które są do wdrożenia w codzienną pracę na produkcji i do zastosowania na już.

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Eliminacja marnotrawstwa w miejscu pracy

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników: dostrzegania, mierzenia i eliminacji marnotrawstwa. Szkolenie ma charakter warsztatu w którym omówione przez prowadzącego zagadnienia teoretyczne realizowane są w miejscu pracy uczestników i kończą się wymiernym mierzalnym efektem

Czytaj więcej...
Wsparcie produkcji
Maciej Bakonyi

Generacja Z

Szkolenie przedstawia metodykę zarządzania i pracy z tzw. pokoleniem Z – osobami urodzonymi po 1990 roku. Przedstawione zostaną psychologiczne różnice pokoleniowe m.in. podejścia do zarządzania sobą i ustalania celów. Około 40% czasu szkolenia to dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat proponowanych rozwiązań, 60% to część praktycznych warsztatów na wybranych przykładach.

Czytaj więcej...