Wsparcie produkcji

Przywództwo ekstremalne

„Każdy ma swój Everest”, ale żeby go odnaleźć trzeba wyjść ze strefy komfortu i przepracować własne ograniczenia. Nie zdobędziemy wierzchołka bez uprzedniego przygotowania, również bez odpowiedniego wyposażenia.

Generacja Z

Szkolenie przedstawia metodykę zarządzania i pracy z tzw. pokoleniem Z – osobami urodzonymi po 1990 roku. Przedstawione zostaną psychologiczne różnice pokoleniowe m.in. podejścia do zarządzania sobą i ustalania celów. Około 40% czasu szkolenia to dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat proponowanych rozwiązań, 60% to część praktycznych warsztatów na wybranych przykładach.

Przewiń do góry