Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

5S – efektywna organizacja miejsca pracy

Celem warsztatu jest przygotowanie pracowników firmy do działań mających na celu usprawnianie stanowisk pracy w oparciu o narzędzie 5S.
Chcemy wzbudzić w pracownikach potrzebę ciągłego doskonalenia miejsca pracy i eliminacji marnotrawstwa.

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Lean Manufacturing -szczupłe zarządzanie produkcją

Proponowane szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania”, oraz przykładami zastosowań z firm produkcyjnych liderów w swojej branży

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

VSM – Mapowanie Strumienia Wartości

Zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping. Uczestnicy poprzez pracę warsztatową na symulowanych procesach produkcyjnych będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami występującymi podczas budowania mapy

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Poka-yoke, czyli jak uniknąć błędów w procesie

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom korzyści z wprowadzenia rozwiązań zapobiegających błędom w procesie, przekazanie wiedzy na temat zabezpieczeń poka-yoke oraz praktyczne przećwiczenie zasad projektowania i wdrażania systemu korekty błędów.

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

TPM – Zarządzanie Parkiem Maszynowym

Warsztat zarządzania parkiem maszynowym opartej na systemie Total Preventive Maintenance. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają teoretycznej zagadnienia TPM a w trakcie warsztatów wykorzystają wiedzę samodzielnie wykonując plan przeglądu wybranej maszyny parku maszynowego przedsiębiorstwa

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Kreatywny Leanowiec

Lean management jest często postrzegany jako koncepcja zarządzania organizacją, która pozwala (za pomocą zestawu zasad i instrumentów) na „walkę” z marnotrawstwem poprzez uporządkowanie i zestandaryzowanie procesów, struktur czy też zasobów. Standaryzacja zaś jest łączona z usztywnieniem, brakiem elastyczność – gdzie tu zatem miejsce na kreatywność, innowacyjność, nieszablonowe podejście?

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Lean Office – efektywne biuro

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych, obszarach nieprodukcyjnych oraz w biurach (Lean Office). Lean Office to efektywne, pozbawione marnotrawstwa, uproszczone biuro

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Zarządzanie czasem w duchu Kaizen

Czas to wspaniały, ale ograniczony i nieodnawialny zasób. Może być zarówno naszym przyjacielem, jak i wrogiem.
Nie możemy go zmagazynować, zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć, spowolnić, kupić, sprzedać, wyprodukować, rozmnożyć, pożyczyć… Co zatem możemy zrobić, żeby go nie zmarnować? Jak identyfikować i unikać złodziei czasu? Kiedy czas jest dla nas sprzymierzeńcem, a kiedy wrogiem?

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Eliminacja marnotrawstwa w miejscu pracy

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników: dostrzegania, mierzenia i eliminacji marnotrawstwa. Szkolenie ma charakter warsztatu w którym omówione przez prowadzącego zagadnienia teoretyczne realizowane są w miejscu pracy uczestników i kończą się wymiernym mierzalnym efektem

Czytaj więcej...