Doskonalenia produkcji

Tłocznictwo blach cienkich z stopów miedzi

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do kompleksowej obsługi wyposażenia niezbędnego do tłoczenia blach cienkich z stopów miedzi. Szkolenie ma charakter warsztatu praktycznego i realizowane będzie na hali produkcyjnej z wykorzystaniem wyposażenia produkcyjnego

Kaizen

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia. Aby go realizować potrzebni są zaangażowani pracownicy, którzy nieustannie będą podnosić jakość procesu, produktów i usług. Celem jest eliminacja strat i poprawa skuteczności działania, tak aby doprowadzić do większych zysków organizacji utrzymując wysoki poziom zaangażowania pracowników

Koordynator Lean

Firmy podążające drogą Lean dążące do optymalizacji i doskonalenia działań czy procesów często powołują Koordynatora Lean, osobę odpowiedzialną za proces wdrażania narzędzi Lean w Firmie. Do głównych zadań koordynatora lean należą: Przeprowadzanie akcji optymalizujących, moderowanie zespołów pracujących nad bieżącym rozwiązywaniem problemów, koordynowanie inicjatywy pracowników w celu polepszania standardów – koordynowanie systemu sugestii

5S – efektywna organizacja miejsca pracy

Celem warsztatu jest przygotowanie pracowników firmy do działań mających na celu usprawnianie stanowisk pracy w oparciu o narzędzie 5S.
Chcemy wzbudzić w pracownikach potrzebę ciągłego doskonalenia miejsca pracy i eliminacji marnotrawstwa.

Lean Manufacturing -szczupłe zarządzanie produkcją

Proponowane szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania”, oraz przykładami zastosowań z firm produkcyjnych liderów w swojej branży

VSM – Mapowanie Strumienia Wartości

Zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping. Uczestnicy poprzez pracę warsztatową na symulowanych procesach produkcyjnych będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami występującymi podczas budowania mapy

JISHUKEN – Warsztaty usprawniające w miejscu pracy

Warsztaty usprawniające w miejscu pracy, to idea która narodziła się w Japonii w zakładach Toyoty. Japończycy taki sposób usprawnień nazywają JISHUKEN (自主研). Ramy działań usprawniających podczas JHISHUKEN są z góry określone: procedury postępowania i czas trwania. Natomiast rezultaty wynikają z pracy zespołu

TPM – Zarządzanie Parkiem Maszynowym

Warsztat zarządzania parkiem maszynowym opartej na systemie Total Preventive Maintenance. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają teoretycznej zagadnienia TPM a w trakcie warsztatów wykorzystają wiedzę samodzielnie wykonując plan przeglądu wybranej maszyny parku maszynowego przedsiębiorstwa

Przewiń do góry