Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

5S – efektywna organizacja miejsca pracy

Celem warsztatu jest przygotowanie pracowników firmy do działań mających na celu usprawnianie stanowisk pracy w oparciu o narzędzie 5S.
Chcemy wzbudzić w pracownikach potrzebę ciągłego doskonalenia miejsca pracy i eliminacji marnotrawstwa.

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Lean Manufacturing -szczupłe zarządzanie produkcją

Proponowane szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania”, oraz przykładami zastosowań z firm produkcyjnych liderów w swojej branży

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

VSM – Mapowanie Strumienia Wartości

Zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping. Uczestnicy poprzez pracę warsztatową na symulowanych procesach produkcyjnych będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami występującymi podczas budowania mapy

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

JISHUKEN – Warsztaty usprawniające w miejscu pracy

Warsztaty usprawniające w miejscu pracy, to idea która narodziła się w Japonii w zakładach Toyoty. Japończycy taki sposób usprawnień nazywają JISHUKEN (自主研). Ramy działań usprawniających podczas JHISHUKEN są z góry określone: procedury postępowania i czas trwania. Natomiast rezultaty wynikają z pracy zespołu

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Poka-yoke, czyli jak uniknąć błędów w procesie

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom korzyści z wprowadzenia rozwiązań zapobiegających błędom w procesie, przekazanie wiedzy na temat zabezpieczeń poka-yoke oraz praktyczne przećwiczenie zasad projektowania i wdrażania systemu korekty błędów.

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

TPM – Zarządzanie Parkiem Maszynowym

Warsztat zarządzania parkiem maszynowym opartej na systemie Total Preventive Maintenance. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają teoretycznej zagadnienia TPM a w trakcie warsztatów wykorzystają wiedzę samodzielnie wykonując plan przeglądu wybranej maszyny parku maszynowego przedsiębiorstwa

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Teoria Ograniczeń – Zarządzanie metodą: Werbel-Bufor-Lina

Te 2-dniowe warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych poznaniem rozwiązań Teorii Ograniczeń (TOC) w obszarze zarządzania produkcją – znanych jako Drum-Buffer-Rope (DBR), oraz zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań TOC w swojej strategii w celu uzyskania większej konkurencyjności

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Kreatywny Leanowiec

Lean management jest często postrzegany jako koncepcja zarządzania organizacją, która pozwala (za pomocą zestawu zasad i instrumentów) na „walkę” z marnotrawstwem poprzez uporządkowanie i zestandaryzowanie procesów, struktur czy też zasobów. Standaryzacja zaś jest łączona z usztywnieniem, brakiem elastyczność – gdzie tu zatem miejsce na kreatywność, innowacyjność, nieszablonowe podejście?

Czytaj więcej...
Doskonalenia produkcji
Maciej Bakonyi

Lean Office – efektywne biuro

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych, obszarach nieprodukcyjnych oraz w biurach (Lean Office). Lean Office to efektywne, pozbawione marnotrawstwa, uproszczone biuro

Czytaj więcej...