News
Barbara Dytko

Ofensywa– wojna bez walk? według Sun Tzu

Liderzy firm, przed którymi stoją poważne wyzwania, właściciele firm zwiększający swoje zyski i zdobywający nowe rynki, kierownicy każdego szczebla borykający się z trudnymi zadaniami związanymi z zarządzaniem ludźmi. Każdy, którego działania mają wpływ na zwiększenie konkurencyjności swojej firmy mogą czerpać wiedzę z tych ponadczasowych praw. Dlatego też ta idea, by je dla Państwa przybliżyć i odkurzyć.

Czytaj więcej...
Rozmowy Lets Grow
Maciej Bakonyi

Powstrzymać Marnotrawstwo [FILM]

Co to znaczny marnotrawstwo? Jakie są zasady szczupłego zarządzania? Co kryje się za skrótem MUDA? Jak szukać oszczędności mniej marnotrawiąc?
Zapraszamy do rozmowy z Piotrem Kowalczykiem – wdrożeniowcem Lean Management

Czytaj więcej...
Rozmowy Lets Grow
Maciej Bakonyi

Jak być dobrym liderem? [FILM]

Jak być dobrym liderem? Co sprawia, że ludzie podążają za kimś? Co to znaczy przywództwo w firmie? Zapraszamy do rozmowy z Moszyński Adam – trenerem biznesu

Czytaj więcej...