Zarządzanie
Bożena Paliczka

Lider w czasie kryzysu

Zasadniczą rolę w czasie kryzysu odgrywają umiejętności menedżerskie.
W chwili obecnej większość firm nie jest w stanie uchronić się przed kryzysem, a czas ten jest sprawdzianem wiedzy, doświadczenia i praktycznych umiejętności i to zarówno w zakresie opracowywania i wdrażania planów antykryzysowych, jak również prawdziwego przywództwa.

Czytaj więcej...
Zarządzanie
Bożena Paliczka

Jak możesz obniżyć koszty prowadzenia działalności

Obecna trudna sytuacja zmusza firmy do zwiększenia wydajności lub rezygnacji z działalności ale można spojrzeć na tą sytuację inaczej, może ona przyspieszyć proces twórczych, długoterminowych zmian. Jednakże bez zrównoważonych przychodów i kosztów firma nie przetrwa.

Czytaj więcej...
Zarządzanie
Justyna Mazurkiewicz

Pokolenie baby-boomers, X, Y, Z – nastawienie wobec pracy i pracodawcy

Firmy coraz częściej borykają się z trudnościami dotyczącymi pozyskiwania odpowiednich pracowników do pracy. Jest to związane przede wszystkim z rożnymi oczekiwaniami zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Kłopot w zatrudnieniu, w większości przypadków, nie wynikają z braku pracowników na rynku pracy, lecz z tego, że rekrutowani nie spełniają głównych oczekiwań pracodawców – nie mają odpowiednich kompetencji oraz dostatecznego doświadczenia.

Czytaj więcej...
Zarządzanie
Barbara Dytko

Standaryzacja po ludzku

Wyobraźmy sobie taką sytuację. W firmie X zaginął ważny dokument. Zespół szukał go przez pół dnia, przez co firma nie dotrzymała terminu dostarczenia produktu do klienta. Można było temu zapobiec, wprowadzając standaryzację pracy. Wyjaśniamy, co to znaczy.

Czytaj więcej...
Kaizen
Justyna Mazurkiewicz

Praktyki Kaizen w Polsce

Wiele firm działających w Polsce zaczęło stosować metodę Kaizen ułatwiającą im osiągnięcie sukcesu. Producenci samochodów w Polsce, byli pierwszymi, którzy podejmowali wdrażanie filozofii Kaizen jest to między innymi Toyota. Za branżą motoryzacyjna szybko podążały inne branże tj.: AGD, spożywcza, medyczna. W artykule zostaną przedstawione przykładowe praktyki Kaizen w wybranych firmach z różnych branż.

Czytaj więcej...
Zarządzanie
Iwona Burka

Dlaczego marnuję tak dużo czasu i zasobów? Czyli o marnotrawstwie w życiu osobistym

Każdego dnia mierzymy się z nadmiarem, chaosem, skomplikowaniem, otacza nas złożoność, a zewsząd napływają informacje, istne tsunami informacyjne. Takiego obciążenia nie mieli nasi rodzice, dziadkowie, a kto wie, co czeka nasze dzieci. Nasz mózg w ciągu jednego dnia przetwarza więcej informacji, niż kilka wieków temu przetwarzał w ciągu całego życia człowieka. Świat pędzi, a my staramy się za nim nadążyć.

Czytaj więcej...
Kaizen
Justyna Mazurkiewicz

Kaizen – japoński system zarządzania jakością

Kaizen jest to sposób myślenia i zarządzania – „kai” rozumie się jako zmianę, a słowo „zen” jako dobry, co oznacza proces doskonalenia, który nie ma końca. Założenia tej filozofii pracy przedstawił Masaki Imai w opublikowanej 1986 roku książce Kaizen – The Kay to Japanese Competitive Success. Pojęcie jest to tłumaczone jako stopniowe i uporządkowane oraz ciągłe ulepszanie, podnoszenie wartości, postęp, poprawa, udoskonalenie. Są to ciągłe udoskonalenia w życiu osobistym, społecznym oraz w pracy.

Czytaj więcej...
Zarządzanie
Justyna Mazurkiewicz

Etapy formowania się zespołu

Przed rozpoczęciem rozważań odnośnie formowania się zespołu przywołam definicję oraz cechy zespołu. Zespół wg definicji K. Kmiotek jest to zbiór osób, które posiadają wspólny, konkretny cel działania i wzajemnie uzupełniające się umiejętności. R. Rutka natomiast zespół określa jako specyficzna, spójna grupa osób, mająca jasno sprecyzowane role, normy i obowiązki grupowe.

Czytaj więcej...
Zarządzanie
Iwona Burka

Efektywne i skutecznie działające procesy biurowe, czyli słów kilka o Lean Office

Słoneczne, piątkowe popołudnie… styczeń… pierwsza wizyta konsultanta Lean w jednym z biur średniej wielkości firmy usługowej. Właściciel jest raczej sceptycznie nastawiony do jakichkolwiek zmian czy optymalizacji, uważając, że procesy w jego biurach działają bardzo dobrze, i szkoda byłoby coś zepsuć. Przecież w jego firmie nie ma miejsca na marnotrawstwo, po co mu więc podejście Lean?

Czytaj więcej...