5S – efektywna organizacja miejsca pracy

Szkolenie warsztatowe jednodniowe​

Celem warsztatu jest przygotowanie pracowników firmy do działań mających na celu usprawnianie stanowisk pracy w oparciu o narzędzie 5S.

Chcemy wzbudzić w pracownikach potrzebę ciągłego doskonalenia miejsca pracy i eliminacji marnotrawstwa.

Szkolenie ma charakter warsztatu w którym omówione przez prowadzącego zagadnienia teoretyczne realizowane są w miejscu pracy uczestników i kończą się wymiernym mierzalnym efektem.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Uczestnik będzie w stanie dostrzec straty występujące w jego miejscu pracy.
 • Uczestnik będzie umiał określić jakie elementy należy poprawić, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty pracy.
 • Uczestnik będzie rozumiał proces ciągłego doskonalenia i konieczność nieustannej pracy nad stanem obecnym, doskonalenia standardów pracy, środowiska pracy i siebie.
 • Uczestnik będzie wiedział jak wdrożyć krok po kroku zasady 5S w swoim miejscu pracy.

Dla kogo

 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni lub pracownicy biura
 • Osoby zarządzające
 • Specjaliści

Program szkolenia

 1. Wiedza teoretyczna
  • Straty i marnotrawstwo podczas pracy
  • Jakie efekty daje wprowadzenie systemu 5S?
  • Jak rozumieć i wykonać selekcje?
  • Jak rozumieć i wykonać systematykę?
  • Jak rozumieć i wykonać sprzątanie?
  • Jak rozumieć i wprowadzić standaryzacje?
  • Jak rozumieć i wprowadzić samodyscyplinę?
 2. Warsztat na hali produkcyjnej lub w biurze
  • Zmierzenie stanu początkowego ( np. czasu przygotowania narzędzi)
  • Przeprowadzenie warsztatu dotyczącego : selekcji, systematyki, sprzątania i standaryzacji
  • Zmierzenie wpływu zmian uzyskanych podczas warsztatu na miejsce pracy
 3. Posumowanie
  • Porównanie stanu początkowego z stanem po warsztacie
  • Omówienie sposobów utrzymania – samodyscypliny
 4. Wyznaczenie kierunków dalszej samodzielnej pracy na innych stanowiskach
Przewiń do góry