Ulepszamy

Aby Twoja firma
codziennie wzrastała.

Constant Growth Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności Constant Growth Sp. z o.o. poprzez uruchomienie edukacyjnego portalu internetowego LETS GROW. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Constant Growth Sp. z o.o. poprzez inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z wprowadzeniem na rynek nowego, innowacyjnego produktu. Efektem realizacji projektu będzie portal internetowy o charakterze edukacyjnym z bazą kursów video e-learningowych o nazwie LETS GROW skierowany do właścicieli i pracowników firm produkcyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką doskonalenia produkcji. Dofinansowanie projektu z UE: 668 500,00 PLN, Wartość projektu: 1 174 650,00 PLN

Działamy w obszarach

Doskonalenia produkcji​

Lean Manufacturing; TPM; TOC; Six-Sigma; Kanban; Kaizen; VSM; SMED; PS; 5S; Poka-Yoke; Hoshin Kanri

Doskonalenia jakości​

TQM; ISO; MSA; PPAP; 8D; SPC; Wymagania klientów: VW, GM, Audi, Daimler, Skoda, Suzuki, Toyota, Ford, Honda, PSA, Fiat, BMW; QFD; VDA; APQP; FMEA ​

Wsparcia produkcji​

Leadership; Zarządzanie zmianą; Motywowanie pracowników; Komunikacja w zespole; Zarządzanie czasem; Zarządzanie przez cele​

Dlaczego My?

Wybrane szkolenia

ELIMINACJA MARNOTRAWSTWA W MIEJSCU PRACY​

Skuteczna zarządzanie marnotrawstwem w miejscu pracy oszczędza czas i pieniądze. Jest to jeden z podstawowych sposobów usprawnienia działań w każdej firmie.
Bestseller

LEAN MANUFACTURING

Kompleksowa wiedza zastosowania metody Lean w zakładzie produkcyjnym.
Wydajniejsza produkcja

5S- EFEKTYWNA ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

Podstawowe szkolenie usprawniające proces produkcyjny w wyznaczonych przez klienta miejscach pracy, w oparciu o adaptację narzędzia 5S.
Na początek

LEAN OFFICE

Szkolenie z zakresu Lean Office to przewodnik po zasadach i instrumentach szczupłego zarządzania mających zastosowanie w usprawnianiu procesów biurowych.

KREATYWNY LEANOWIEC

Idealne zarządzanie Lean pozostawia miejsce na kreatywność, która pomaga w projektowaniu produktów, struktur, procesów, standardów i rozwiązywaniu problemów w zakładzie produkcyjnym.

Efektywne zarządzanie to podstawa sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dlatego przez lata wypracowano strategie Lean, dzięki którym możliwe jest ciągłe doskonalenie procesów oraz eliminacja marnotrawstw.

W ramach koncepcji Lean wykorzystywane są narzędzia, których wdrożenie pozwala na optymalizację kosztów, zwiększenie wydajności. To m.in. metoda 5S, Value Strem Mapping, czyli mapowanie strumienia wartości, filozofia Kaizen, Total Productive Maintenance (globalne utrzymanie ruchu) oraz poka-yoke.

Zasady oraz metody Lean Management można odnieść zarówno do pracy w biurze, jak i na produkcji. W drugim przypadku mowa jest o Lean Manufacturingu, czyli o systemie zarządzania produkcją, dzięki któremu ogranicza się straty oraz eliminuje niepotrzebne procedury, zachowując przy tym najwyższa jakość połączoną z niskimi kosztami wytwórstwa.

Jedną z podstaw Lean Manufacturingu jest angażowanie całego personelu w procesy usprawniające funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa poprzez rozwój pracowników. Aby było to możliwe, oferujemy szkolenia dla produkcji, których celem jest m.in. standaryzacja i dobra organizacja pracy.

Organizowane przez nas szkolenia z narzędzi Lean Manufacturingu, czyli z tzw. szczupłej produkcji, kierowane są zarówno do pracowników produkcyjnych, jak i brygadzistów czy kierowników, managerów. To, co w ich przypadku jest bardzo ważne, to dostosowanie programu warsztatów do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa – tylko spersonalizowane podejście pozwala na prawidłowe wdrożenie metod Lean Management. A jakie są z tego korzyści?

Przede wszystkim zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym skróceniu ich czasu. Efektem jest również eliminacja nadmiernych zapasów, które prowadzą do marnotrawstwa. Kolejnym, ważnym elementem jest dobra organizacja miejsc pracy, ujednolicenie ich oraz zapewnienie dostępu do niezbędnego wyposażenia. To, w połączeniu ze szkoleniami, pozwala m.in. na oddelegowanie części obowiązków do pracowników najniższego szczebla, zwiększając tym samym wydajność. Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem, dlatego warsztaty powinny być indywidualnie dopasowywane do zakresu ich kompetencji. Konieczne jest także wprowadzenie kontroli jakości procesu oraz decentralizacja procesów decyzyjnych. Ponadto szczupła produkcja zakłada, że wszelkie zapasy powinno się ograniczać do minimalnego aktualnego zapotrzebowania.